Swedish English
gallon gallon
gallon 4.55 liter (USA=3.79) gallon
gallra screen
gallra ut weed out
gallsjuk bilious
gallsjukdom biliousness
gallskrik screech
gallskrika screech
gallstekel gallfly
gallsten gallstone
galläpple gallnut
galna upptåg wild fun
galning madman
galon stripe
galopp gallop
galopp dans galop
galoppera gallop
galopperande galloping
galosch overshoe
galoscher rubbers
galt boar
galvanisera galvanize
galvanisering electroplating
galvanisk galvanic
galvanism galvanism
galvanometer galvanometer
galvanotyp electrotype
Galway Galway
galär galley
galärslav galley-slave
gam vulture
Gamal Abdel Nasser Gamal Abdel Nasser
Gambia Gambia
gambit gambit
Gamla Testamentet Old Testament
gamling oldster
gamma gamma
gammaglobulin gamma globulin
gammal old
gammal anläggning antiquated plant
gammal avlagring old landfill site
gammal häxa harridan
gammal känd old-established
gammal kärring crone
gammal stofil fuddy-duddy
gammalmodig superannuated
gammalmodighet obsolescence
gammalt deponi old landfill site
gammalt förorenat ställe old hazardous site
gammastrålar gamma rays
gammastrålning gamma radiation
gammeldags old-time
gammelfarfar great-grandfather
gammelfarföräldrar great-grandparents
gammelfarmor great-grandmother
gammelmorfar great-grandfather
gammelmorföräldrar great-grandparents
gammelmormor great-grandmother
Ganesha Ganesha
Ganges Ganges
ganglie ganglion
gangrän gangrene
gangster mobster
gangsterverksamhet racketeering
gangstervärlden gangland