Swedish English
genitalier genitals
genitalitet genitality
genitiv genitive
genitiv- gentival
Genji Genji
genljud echo
genljuda resound
genljudande reverberation
Genmodifierade livsmedel Genetically modified food
genmäla reply
genmäle answer
Gennadij Ajgi Gennadiy Aygi
Gennadij Avdejenko Gennadiy Avdeyenko
Gennadij Rozjdestvenskij Gennady Rozhdestvensky
Gennadij Ziuganov Gennady Zyuganov
Gennaro Gattuso Gennaro Gattuso
Genolier Genolier
genom by means of
genom hela during
genom privat överenskommelse by private treaty
genom öknen transdesert
genom- thorough
genomarbeta elaborate
genomarbetar elaborates
genomblöt sodden
genomblöt av soaked with
genomborra pierce
genombrott breakthrough
Genombrottsprogram Killer application
genombryta pierce
genomdriva carry out
genomdränka drench
genomdränkt drenched
genomdränkt av soaked with
genomfart passage
genomforska explore
genomföra execute
genomförande enforcement
genomförbar executable
genomförbarhet feasibility
genomgripande thoroughgoing
genomgå receive
genomgående trafik through traffic
genomgång passage
genomkomponerad through-composed
genomkorsa cross over
genomleta ransack
genomlida go through
genomlufta aerate
genomluftad aerated
genomläsa read through
genomläsning perusal
genomresa crossroad
genomsipprande vatten percolating water
genomskinlig transparent
genomskinlighet transparency
genomskärare through ball
genomskärning diameter
genomskåda see through
genomslagskopia carbon copy
genomslagskraft penetration
genomsläpplighet permeability
genomsnitt average
genomsnittlig average
Genomsnittlig avvikelse Absolute deviation
genomstrykning strikethrough
genomsyn lookover
genomsyra imbue
genomsöka search
genomsökt searched
genomtränga pervade
genomträngande pervasive
genomträngande blick angry look
genomtränger permeates
genomtränglig permeable
genomtränglighet permeability
genomträngning penetration
genomtänkt studied
genomvävd interwoven
genomvåt sopping
genotyp genotype
Genova Province of Genoa
Genovien Genovia
genpool genetic pool
genre genre
Genremåleri Genre works
Genrich Jagoda Genrikh Yagoda
gensaga remonstrance
gensträvig refractory
gensträvighet contumacy
gensvar response
Gent Ghent
Gent-Terneuzenkanalen Ghent-Terneuzen Canal
Gent-Wevelgem Gent-Wevelgem
genteknik genetic engineering
gentemot in relation to
Genthin Genthin
Genthod Genthod
gentiana gentian
Gentianales Gentianales
Gentianaväxter Gentianaceae
Gentile da Fabriano Gentile da Fabriano
Gentius Gentius
Gentle Giant Gentle Giant
gentleman gentleman
gentlemanavtal gentleman's agreement
gentlemannamässig courtly
gentlemen's agreement gentleman's agreement
Gentofte kommun Gentofte
Gentoo Linux Gentoo Linux
gentoxicitet genotoxicity
gentrifiering gentrification
Genua Genoa
Genuabukten Gulf of Genoa
genuin authentic
genuint authentically
genus genus
genusvetenskap gender studies
genuttryck gene expression
genväg shortcut
Genève Geneva
Genèvekonventionen Geneva Convention
Genèvekonventionerna Geneva Conventions
Genèvesjön Lake Geneva
geocentrisk geocentric
Geocentrisk världsbild Geocentric model
Geochang Geochang
geod geode
geodesi geodesy
Geodetisk kupol Bug hole
Geoemydidae Geoemydidae
Geoff Hurst Geoff Hurst
Geoffrey av Monmouth Geoffrey of Monmouth
Geoffrey Chaucer Geoffrey Chaucer
Geoffrey Downes Geoff Downes
Geoffrey Rush Geoffrey Rush
Geoffrey Wilkinson Geoffrey Wilkinson
Geoffroy de Charney Geoffroy de Charney
geofysik geophysics
geofysiker geophysicist
geofysisk geophysical
geofysisk krigföring environmental warfare
geofysisk miljö geophysical environment
geofysiska geophysical
geogen faktor geogenic factor
geograf geographer
geografi geography
geografibaserad information geo-referenced information
geografibaserade data geo-referenced data
Geografins historia History of geography
geografisk geographic
geografisk fördelning av befolkningen geographical distribution of population
geografisk projektion geographical projection
geografisk uppslagsbok gazetteer
geografiskt informationssystem geographic information system
Geoje Geoje
geokemi geochemistry
Geokronologi Geochronology
geolog geologist
geologi geology
geologisk geologic
Geologisk karta Geological map
geologisk katastrof geological disaster
Geologisk tidsskala Geologic time scale
Geologiska kretsloppet Rock cycle
geologiska processer geological process
geomanti geomancy
geometri geometry
Geometrik funktion Geometric progression
Geometriseringsförmodan Geometrization conjecture
geometrisk geometric
Geometrisk Brownsk rörelse Geometric Brownian motion
Geometrisk funktion Geometric progression
geometrisk följd geometric progression
Geometrisk konstruktion Compass and straightedge constructions
geometrisk korrektion geometric correction
geometrisk ort locus
geomorfisk process geomorphic process
geomorfologi geomorphology
Geonosis Geonosis
geopolitik geopolitics
Georg George
Georg Adlersparre Georg Adlersparre
Georg av Danmark Prince George of Denmark
Georg av Sachsen George of Saxony
Georg Brandes Georg Brandes
Georg Böhm Georg Böhm
Georg Büchner Georg Büchner
Georg Büchners pris Georg Büchner Prize
Georg Cantor Georg Cantor
Georg Christoph Lichtenberg Georg Christoph Lichtenberg
Georg Christopher Lichtenberg Georg Christoph Lichtenberg
Georg Curtius Georg Curtius
Georg Engelmann George Engelmann
Georg Friedrich Händel George Frideric Handel
Georg Heinrich August von Ewald Heinrich Ewald
Georg Hermann Quincke Georg Hermann Quincke
Georg I av Grekland George I of Greece
Georg I av Storbritannien George I of Great Britain
Georg I Rákóczy George I Rákóczi
Georg II av England George II of Great Britain
Georg II av Grekland George II of Greece
Georg II av Storbritannien George II of Great Britain
Georg II Rákóczy George II Rákóczi
Georg III av Storbritannien George III of the United Kingdom
Georg IV av Storbritannien George IV of the United Kingdom
Georg Jensen Georg Jensen
Georg Lukács György Lukács
Georg Michaelis Georg Michaelis
Georg Ohm Georg Ohm
Georg Peurbach Georg von Peuerbach
Georg Philipp Telemann Georg Philipp Telemann
Georg Podiebrad George of Podebrady
Georg Rheticus Georg Joachim Rheticus
Georg Scheutz Per Georg Scheutz
Georg Simmel Georg Simmel
Georg Solti Georg Solti
Georg Stahl Georg Ernst Stahl
Georg Stiernhielm Georg Stiernhielm
Georg Trakl Georg Trakl
Georg V av Hannover George V of Hanover
Georg V av Storbritannien George V of the United Kingdom
Georg VI av England George VI of the United Kingdom
Georg VI av Storbritannien George VI of the United Kingdom
Georg von Boeselager Georg von Boeselager
Georg von Békésy Georg von Békésy
Georg von Hertling Georg von Hertling
Georg von Rosen Georg von Rosen
Georg Wilhelm Steller Georg Wilhelm Steller
Georg Wittig Georg Wittig
George Albert Boulenger George Albert Boulenger
George Alec Effinger George Alec Effinger
George Allen George Allen
George Armstrong Custer George Armstrong Custer
George Balanchine George Balanchine
George Bellamy George Bellamy
George Bentham George Bentham
George Berkeley George Berkeley
George Bernard Shaw George Bernard Shaw
George Best George Best
George Best Belfast City Airport George Best Belfast City Airport
George Biddell Airy George Biddell Airy
George Blake George Blake
George Boole George Boole
George Bush George Bush
George Bush Intercontinental Airport George Bush Intercontinental Airport
George C. Marshall George Marshall
George Canning George Canning
George Carlin George Carlin
George Catlin George Catlin
George Cayley George Cayley
George Clement Perkins George Clement Perkins
George Clinton George Clinton
George Clooney George Clooney
George Cockcroft George Cockcroft
George Dantzig George Dantzig
George de Hevesy George de Hevesy
George Edward Moore George Edward Moore
George Eliot George Eliot
George Enescu George Enescu
George Fisher George Fisher
George Foreman George Foreman
George Francis FitzGerald George FitzGerald
George Frederick Watts George Frederic Watts
George Gabriel Stokes George Gabriel Stokes
George Galloway George Galloway
George Gallup George Gallup
George Gershwin George Gershwin
George Green George Green
George Grenville George Grenville
George Grosz George Grosz
George Harrison George Harrison
George Henry Williams George Henry Williams
George Inness George Inness
George Jones George Jones
George Lakoff George Lakoff
George Lazenby George Lazenby
George Leigh Mallory George Mallory
George Lucas George Lucas
George Maciunas George Maciunas
George Martin George Martin
George Mason George Mason
George McGovern George McGovern
George Meade George Meade
George Michael George Michael
George Nelson George Nelson
George Ogden Abell George Ogden Abell
George Orwell George Orwell
George Ouzounian Maddox
George Paget Thomson George Paget Thomson
George Pataki George Pataki
George Pelecanos George Pelecanos
George Pullman George Pullman
George Pólya George Pólya
George Raft George Raft
George Robert Waterhouse George Robert Waterhouse
George Romney George Romney
George Sand George Sand
George Soros George Soros
George Stephenson George Stephenson
George Stigler George Stigler
George Stuart White George Stuart White
George Tabori George Tabori
George Takei George Takei
George Tenet George Tenet
George Tupou V George Tupou V
George Uhlenbeck George Eugene Uhlenbeck
George Vancouver George Vancouver
George Voinovich George Voinovich
George W. Bush George W. Bush
George Wald George Wald
George Washington George Washington
George Washington Bridge George Washington Bridge
George Washington Cable George Washington Cable
George Weah George Weah
George Wells Beadle George Wells Beadle
George Wishart George Wishart
George Woodcock George Woodcock
Georges Bataille Georges Bataille
Georges Bernanos Georges Bernanos
Georges Bizet Georges Bizet
Georges Boulanger Georges Boulanger
Georges Braque Georges Braque
Georges Brassens Georges Brassens
Georges Charpak Georges Charpak
Georges Clemenceau Georges Clemenceau
Georges Cottier Georges Cottier
Georges Cuvier Georges Cuvier
Georges de La Tour Georges de La Tour
Georges de Mestral George de Mestral
Georges Dumézil Georges Dumézil
Georges Gilles de la Tourette Georges Gilles de la Tourette
Georges Jacques Danton Georges Danton
Georges Lemaître Georges Lemaître
Georges Méliès Georges Méliès
Georges Pompidou Georges Pompidou
Georges Rouault Georges Rouault
Georges Seurat Georges-Pierre Seurat
Georges Simenon Georges Simenon
Georges Sorel Georges Sorel
Georgetown Georgetown
Georgetown University Georgetown University
Georgette Heyer Georgette Heyer
Georgi Dimitrov Georgi Dimitrov
Georgi Markov Georgi Markov
Georgi P─ârvanov Georgi Parvanov
Georgi Rakovski Georgi Sava Rakovski
Georgia Georgia
Georgia Aquarium Georgia Aquarium
Georgias flagga Flag of Georgia
Georgica Georgics
Georgie Henley Georgie Henley
Georgien Georgia
Georgiens administrativa indelning Administrative divisions of Georgia
Georgiens flagga Flag of Georgia
Georgiens herrlandslag i fotboll Georgia national football team
Georgiens herrlandslag i rugby union Georgia national rugby union team
Georgiens historia History of Georgia
Georgij Beregovoj Georgi Beregovoi
Georgij Lvov Georgy Lvov
Georgij Malenkov Georgy Malenkov
Georgij Plechanov Georgi Plekhanov
Georgij Sviridov Georgy Sviridov
Georgij Zjukov Georgy Zhukov
Georgios Gemistos Plethon Gemistus Pletho
Georgios Papadopoulos Georgios Papadopoulos
Georgios Papandreou George Papandreou
Georgios Roubanis Georgios Roubanis
Georgios Samaras Georgios Samaras
georgiska Georgian
Georgiska alfabetet Georgian alphabet
Georgiska SSR Georgian SSR
Georgiska viner Georgian wine
Georgism Georgism
Georgius Agricola Georg Agricola
GEOS GEOS
Geostrofisk vind Geostrophic wind
geoteknik geotechnics
geotermisk energi geothermal energy
geovetenskap earth science
gepard cheetah
Gepider Gepids
Gera Gera
Gerald Asamoah Gerald Asamoah
Gerald Ford Gerald Ford
Geraldine Apponyi Geraldine Apponyi de Nagy-Apponyi
Geraldine Chaplin Geraldine Chaplin
Geraldine Ferraro Geraldine Ferraro
Geraldine Page Geraldine Page
Geraniales Geraniales
Geraniol Geraniol
geranium crane's-bill
Gerard Butler Gerard Butler
Gerard De Geer Gerard De Geer
Gerard Debreu Gérard Debreu
Gerard Dou Gerard Dou
Gerard Kuiper Gerard Kuiper
Gerard Manley Hopkins Gerard Manley Hopkins
Gerard Piqué Gerard Piqué
Gerard van het Reve Gerard Reve
Gerard Way Gerard Way
Gerardo García Gerardo García León
Gerardo Maiella Gerard Majella
Gerardo Matos Rodríguez Gerardo Matos Rodríguez