Swedish English
intryck print
inträda go in
inträdande incoming
inträde admission
inträdesavgift admission
inträffa supervene
inträffande varannan månad bimonthly
inträffande varannan vecka biweekly
inträffande vartannat år biennial
intränger trespasses
intrång intrusion
intuition intuition
intuitiv intuitive
intyg certificate
intyga certify
intygande certification
intäkt income
intäkter proceeds
inunder underneath
inuti inside
invadera invade
invalid invalid
invalid- invalid
invalidiserad disabled
invalidiserade personer disabled
invaliditet disability
invandra immigrate
invandrararbetare immigrant worker
invandrare immigrant
invandrat immigrated
invasion invasion
inveckla implicate
inveckla i strid embroil
invecklad involved
invecklad beskaffenhet intricateness
invecklad i involved in
invecklade complexity
invektiv invective
inventarie inventory
inventarieförteckning inventory
inventarium inventory
inventering stocktaking
inverka på sway
inverkan influence
inverkar impacts
inversion inversion
inversionsskikt inversion layer
invertebrat invertebrate
invertera invert
inverterat inverse
investera invest
investerar invests
investerare investor
investerat invested
investering investment
investering i föroreningsbekämpning pollution control investment
investeringsbolag mutual fund
investitur investiture
investmentbolag investment company