Swedish English
titan titanium
titandioxid titanium dioxide
Titaner Titan
Titania Titania
Titanic Titanic
titanisk colossal
titel championship
titelhållare titleholder
titelplansch frontispiece
titelroll name part
titelsida title page
titrera titrate
titrering titration
titt glance
titt och tätt often
titt som tätt every other minute
titta look
titta hastigt glance
titta igenom look over
titta in pop in
titta ned look down
titta på look on
titta upp look up
titta uppåt look up
titta ut outface
tittade looked
tittar looks
tittarsiffra rating
tittarsiffror ratings
titulera call
titulär titular
titulär- titular
Titus Titus
Titus Livius Livy
tivoli amusement park
Tizian Titian
tjafs fuss
tjafsmoster fussbudget
tjafspelle fussbudget
tjalla squeal
tjalla på snitch on
tjallare informer
tjata nag
tjata om go on about
tjata på importune
tjata tills nag into
tjattra tattle
tjeck Czech
Tjeckien Czech Republic
tjeckisk Czech
tjeckiska Czechish
Tjeckiska republiken Czech Republic
Tjeckoslovakien Czechoslovakia
tjej girl
Tjeljabinsk Chelyabinsk
tjena hello
Tjernobyl Chernobyl
Tjetjenien Chechnya
tjock thick
tjock bit clump
tjock halsduk muffler
tjock klump thickening
tjock person stout person
tjock rök dense smoke
tjock skaldjurssoppa chowder
tjock skiva slab
tjock vaniljsås custard
tjock- viscous
tjocka fog
tjockflytande viscous
tjockhudad thick-skinned
tjockhuding pachyderm
tjockis fatso
tjocklek thickness
tjockna congeal
tjockskalle nincompoop
tjockskallig doltish
tjockt stycke hunk
tjocktarm large intestine
tjog score
tjohej whoopee
tjuder tether
tjudra tether
tjuge twenty
tjugo twenty
tjugoett blackjack
tjugofem twenty-five
tjugofyra twenty
tjugonde twentieth
tjugotre twenty
tjugu twenty
Tjuktjerhavet Chukchi Sea
tjur bull
tjura mope
tjurfäktare bullfighter
tjurfäktning bullfight
tjurfäktningsarena bullring
tjurig sulky
tjurighet dudgeon
tjurskalle mule
tjurskallig dogged
tjusa charm
tjusarlock cowlick
tjuserska enchantress
tjusig nifty
tjusning fascination
tjut howl
tjuta wail
tjuv thief
tjuv som stryker omkring prowler
tjuv- antitheft
tjuvalarm burglar alarm
tjuvasjiska Chuvash
tjuvfiska poach
tjuvjaga poach
tjuvlyssna eavesdrop
tjuvlyssnare eavesdropper
tjuvlyssnerska eavesdropper
tjuvnadsbrott larceny
tjuvpojks- roguish
tjuvskytt poacher
tjuvskytte poaching
tjuvspråk thieves' patter
tjuvstanna stall
tjuvstart false start
tjuvtrycka pirate
tjäder capercaillie
tjäle frost
tjäna serve
tjäna på cash in on
tjäna som serve as
tjäna till avail
tjänar serving
tjänar- menial
tjänare manservant
tjänarinna attendant
tjänlig subservient
tjänst service
tjänstefel wrongful act
tjänsteflicka maid
tjänstehemlighet professional secret
tjänsteman functionary
tjänster services
tjänstesektor tertiary sector
tjänstgöra officiate
tjänstgöra som act as
tjänstgörande acting
tjänstgöringslista roster
tjänstgöringsordning rota
tjänstledig on leave
tjänstledighet leave
tjänstledighet i trängande fall special leave
tjänstvillig helpful
tjänstvillighet alacrity
tjära tar
tjärig tarry
tjärn lake