Swedish English
titan titanium
titanisk colossal
titel championship
titelhållare titleholder
titelplansch frontispiece
titelsida title page
titrering titration
titt glance
titt och tätt often
titt som tätt every other minute
titta look
titta hastigt glance
titta igenom look over
titta in pop in
titta ned look down
titta på look on
titta upp look up
titta uppåt look up
titta ut outface
tittarsiffra rating
tittarsiffror ratings
titulär titular
tivoli amusement park
tjafs fuss
tjafsmoster fussbudget
tjafspelle fussbudget
tjalla squeal
tjalla på snitch on
tjallare informer
tjata om go on about
tjata på importune
tjata tills nag into
tjattra tattle
tjeck Czech
tjeckisk Czech
tjeckiska Czechish
Tjeckoslovakien Czechoslovakia
tjock thick
tjock bit clump
tjock rök dense smoke
tjock skaldjurssoppa chowder
tjock skiva slab
tjock- viscous
tjocka fog
tjockhudad thick-skinned
tjockhuding pachyderm
tjocklek thickness
tjockna congeal
tjockskallig doltish
tjockt stycke hunk
tjocktarm large intestine
tjohej whoopee
tjuge twenty
tjugo twenty
tjugoett blackjack
tjugonde twentieth
tjugu twenty
tjur bull
tjura mope
tjurfäktare bullfighter
tjurfäktning bullfight
tjurfäktningsarena bullring
tjurig sulky
tjurskallig dogged
tjusa charm
tjusarlock cowlick
tjuserska enchantress
tjut howl
tjuta wail
tjuv thief
tjuv som stryker omkring prowler
tjuv- antitheft
tjuvalarm burglar alarm
tjuvjaga poach
tjuvlyssna eavesdrop
tjuvlyssnare eavesdropper
tjuvlyssnerska eavesdropper
tjuvnadsbrott larceny
tjuvpojks- roguish
tjuvskytt poacher
tjuvskytte poaching
tjuvspråk thieves' patter
tjuvstanna stall
tjuvstart false start
tjuvtrycka pirate
tjäna serve
tjäna på cash in on
tjäna som serve as
tjänare manservant
tjänarinna attendant
tjänst service
tjänstehemlighet professional secret
tjänsteman functionary
tjänster services
tjänstgöra officiate
tjänstgöra som act as
tjänstgörande acting
tjänstgöringslista roster
tjänstledig on leave
tjänstledighet leave
tjänstledighet i trängande fall special leave
tjänstvillig helpful
tjänstvillighet alacrity
tjära tar