Swedish English
tryck printing
trycka press
trycka av print
trycka ned weigh down
trycka om reprint
trycka på imprint
trycka sig snuggle
trycka sig intill nestle up to
trycka ut gouge
tryckande oppressive
tryckande värme swelter
tryckarbete printing work
tryckare printer
tryckbar printable
tryckbokstav blockletter
tryckbokstäver block letters
trycker pushing
tryckeri print shop
tryckfel erratum
tryckfrihet freedom of the press
Tryckfrihetsförordningen Freedom of information legislation
Tryckimpregnerat trä Wood preservation
tryckknapp push button
tryckkokare pressure cooker
tryckluftsapparat aqualung
tryckluftsborr pneumatic drill
tryckning printing
tryckpress printing press
trycksaker printed matter
trycksvärta printing ink
trycksår bedsore
tryckt med halvfet stil boldfaced
tryckt text print
tryckte pushed
Tryckteknik Printing
tryckutrustning pressure equipment
tryckvåg blast
tryckår date
Tryfaina Tryphena
tryffel truffle
Tryfon Diodotus Tryphon
trygg safe
Tryggare kan ingen vara When the Wind Blows
trygghet security
trygghetskänsla security
tryggt assuredly
Trygve Haavelmo Trygve Haavelmo
Trygve Lie Trygve Lie
Trym Þrymr
Trymheim Þrymheimr
Trymskvädet Þrymskviða
tryne snout
trypsin trypsin
Tryptofan Tryptophan
Trysils kommun Trysil
tryta fall short
trä wood
trä- wooden
träbearbetning woodworking
träblåsinstrument woodwind
träbock trestle
träck animal manure
träd tree
träd- arboreal
träda thread
träda i bakgrunden efface oneself
träda i kraft take effect
träda in i politiken go into politics
Trädaloe Aloe arborescens
träddiagram tree
träder i kraft effective
trädesmark fallow area
trädesåker fallow
trädgren branch
Trädgrodor Rhacophoridae
trädgård garden
trädgård i fransk stil French formal garden
trädgårdsarbete gardening
trädgårdsavfall garden waste
Trädgårdsföreningen Trädgårdsföreningen
trädgårdsland field
trädgårdsmästare gardener
trädgårdsodlare horticulturist
trädgårdsodling horticulture
trädgårdsodlings- horticultural
Trädgårdsområdet Dessau-Wörlitz Dessau-Wörlitz Garden Realm
trädgårdsrättika daikon
trädgårdssax pruning shears
trädgårdsskjul potting shed
trädgårdsskära billhook
trädgårdsskötsel gardening
trädgårdsslang garden hose
trädgårdssovare garden dormouse
trädgårdsstad garden city
Trädgårdstomtarnas Befrielsefront Garden Gnome Liberation Front
trädgårdstomte garden gnome
Trädgårdsträdkrypare Short-toed Treecreeper
Trädgårdsveronika Veronica persica
trädgårdsviva polyanthus
Trädkaktusar Pereskia
Trädkramare Chipko movement
trädkrona treetop
Trädkrypare Common Treecreeper
Trädkänguruer Tree-kangaroo
Trädleoparder Neofelis
trädlös treeless
trädnymf dryad
trädnål bodkin
Trädormbunkar Cyatheales
Trädpiggsvin New World porcupine
trädstam trunk
trädtopp treetop
träff appointment
träffa hit off
träffa ett avgörande reach a decision
träffa från bakhåll snipe
träffa hårt på den ömma punkten hit home
träffa på come upon
träffa rätt hit home
träffad struck
träffande telling
träffande återge hit off
träffar hits
träffas meet
träfiberplatta fiberboard
träflisa woodchip
trägen persevering
trägenhet industriousness
Trägnagare Anobiidae
trägårdsnäring horticulture
träig tough
Träjonväxter Dryopteridaceae
träkarl dummy
träkol charcoal
träkonstruktion wooden construction
träkubb log
Träkyrkorna i Maramureş Wooden Churches of Maramureş
träl thrall
trälaktig slavish
träldom bondage
Trälim Wood glue
trämask woodworm
trämassa wood pulp
träna practice
träna på practise
tränad trained
tränare coach
träng train
tränga push
tränga igenom penetrate
tränga ihop sig pack
tränga in penetrate
tränga in i probe
tränga in i ett hörn drive into a corner
tränga sig fram work one's way through
tränga sig in intrude
tränga sig in i squash into
tränga sig på intrude into
tränga undan crowd out
tränga ut crowd out
trängande exigent
trängande behov dire need
trängas throng
trängd beleaguered
trängsel throng
trängta efter die for
träning practice
träningsboxning sparring
träningsdräkt tracksuit
träningsmatch friendly
träningsoverall tracksuit
träningspass workout
träns galloon
träsk swamp
träskalle blockhead
träskallig doltish
träsko clog
träskulptur wood carving
Träskända Järvenpää
Träskända järnvägsstation Järvenpää railway station
träslöjd woodwork
träsnidare xylographer
träsnidarkonst woodcraft
träsnitt woodcut
Trästeklar Horntail
träta quarrel
Träta -n Variance
trätgirig argumentative
trävara wood product
träverk woodwork
tråckelstygn tack
tråckla tack
tråckling basting
tråd thread
trådar threads
trådbuss trolleybus
trådlös wireless
trådrulle reel
trådsliten threadbare
tråg trough
tråka bother
tråka ut bore
tråkar ut bores
tråkig uninteresting
tråkigt chore
tråkmåns bore
trål trawl
tråla trawl
trålare trawler
tråna pine
tråna efter hanker after
trånande wistful
trång cramped
trång dal glen
trång klyfta gorge
trångbodd overcrowded
trångbröstad illiberal
trångmål dire straits
trångsynt hidebound
trångsynthet narrow-mindedness
trångt crowded
Træna kommun Træna
Tré Cool Tré Cool
Trélex Trélex
trög sluggish
Trögdjur Xenarthra
trögflytande viscous
tröghet inertia
Tröghetsmoment Inertia moment
Trögkrypare Tardigrade
trögmåns stick-in-the-mud
trögt dully
trögtänkt slow-witted
tröja sweater
Tröja -n Jersey
Tröjnummer Squad number
tröska thresh
tröskel threshold
Tröskel -n -lar Bar
tröskverk thresher
tröst consolation
trösta comfort
tröstande comforting
tröstar comforts
tröstare comforter
tröstlös brokenhearted
tröstlösa disconsolate
tröstpris consolation prize
trött tired
Trött ljus Tired light
trötta tire
trötta ut overtire
tröttande wearing
trötthet tiredness
tröttkörd jaded
tröttna tire
tröttsam irksome
Trøgstad kommun Trøgstad
Trøndelag Trøndelag
TS TS
Tsachiagijn Elbegdordzj Tsakhiagiin Elbegdorj
Tsamerien Chameria
Tsamider Cham Albanians
tsar tsar
Tsar Bomba Tsar Bomba
Tsarens kurir Michael Strogoff
tsarevitj tsarevich
Tsarevo Tsarevo
tsarinna czarina
tsaritsa tsarina
Tsarryssland Russian Empire
Tsarrysslands filmhistoria Cinema of the Russian Empire
Tsarskoje Selo Tsarskoye Selo
tsatsiki tzatziki
Tschappina Tschappina
Tschiertschen Tschiertschen
Tschierv Tschierv
Tschinvali Tskhinvali
Tschlin Tschlin
Tschudimarsvin Montane Guinea Pig
Tschugg Tschugg
Tsentralnyj Central Federal District
tsetsefluga tsetse fly
Tsetserleg Tsetserleg
Tshwane Pretoria
Tsing Ma-bron Tsing Ma Bridge
Tsinghuauniversitetet Tsinghua University
Tsingtao Tsingtao Brewery
Tsingy de Bemaraha Tsingy de Bemaraha Strict Nature Reserve
Tsiolkovskijs raketekvation Tsiolkovsky rocket equation
Tsirang Tsirang
tsk tsp
TSO Time Sharing Option
Tsonga Tsonga language
Tsongkhapa Je Tsongkhapa
Tsuba Tsuba
Tsubotai Subutai
Tsukuyomi Tsukuyomi
Tsunade Tsunade
tsunami tsunami
Tsung-Dao Lee Tsung-Dao Lee
Tsushima Tsushima Island
Tsutomu Nihei Tsutomu Nihei
Tsuyoshi Inukai Inukai Tsuyoshi
TSV Alemannia Aachen Alemannia Aachen
Tsvetnoy boulevard Tsvetnoy Boulevard
Tswana Tswana
TT TT
TT-skala TT scale
TTA TTA
Tu banders es un lampo de cielo Himno Nacional de Honduras
Tu Bishvat Tu Bishvat
Tu Duc Tự Đức
Tuareger Tuareg
tuatara tuatara
Tuatha de Danann Tuatha Dé Danann
Tuatha Dé Danann Tuatha Dé Danann
tub tube
tuba tuba
tubaist tubaist
tubba inveigle
Tubbataharevet Tubbataha Reef
tuberkel tubercle
tuberkulos tuberculosis
tuberkulös tubercular
tubformig tubular
Tubifex Sludge worm
Tuborg Tuborg Brewery
tubring ferrule
tubtopp tube top
tubulin tubulin
Tuck Everlasting Tuck Everlasting
Tucson Tucson
Tucumán Tucumán
tudelning dichotomy
Tudorrosen Tudor rose
Tuen Mun Tuen Mun District
Tuesday Tuesday
tuff rough
tuff-tuff choo-choo
Tuffa Viktor Andy Capp
tuffing tough customer
tugg chow
tugga bite
tugga tuggummi chewing
tuggning chewing
tuggummi gum
Tuggummipop Bubblegum pop
Tughlaqdynastin Tughlaq dynasty
tugra tughra
Tuguegarao City Tuguegarao City
TUI TUI AG
Tuilerierna Tuileries Palace
Tuja Thuja occidentalis
Tujetsch Tujetsch
Tujon Thujone
tukan toucan
Tukanen Tucana
tukt discipline
tukta chastise
tuktan castigation
Tukuma Tukums District
Tukums Tukums
Tula oblast Tula Oblast
Tulancingo Tulancingo
Tulasidas Tulsidas
Tulcea Tulcea County
tulium thulium
tull duty
tullagstiftning customs regulation
Tullamore Tullamore
tullare customs officer
tullavgift customs
tullbom turnpike
tulldeklaration declaration
tullfri duty-free
tullfritt nummer toll-free number
Tullgarns slott Tullgarn Palace
tullgrind tollgate
tullhamn port of entry
tullhus customhouse
tullkammare customhouse
Tulln an der Donau Tulln an der Donau
tullpliktig dutiable
tullskydd protectionism
tullstation custom house
tulltaxa customs tariff
tulltjänsteman customs officer
Tullus Hostilius Tullus Hostilius
Tulois Tuulos
tulpan tulip
Tulpaner Tulip
Tulpanrevolutionen Tulip Revolution
Tulpansläktet Tulip
Tulpanträd Liriodendron tulipifera
tulta toddle
Tulu Tulu language
Tulum Tulum
Tulunider Tulunids
Tuluá Tuluá
tum inch