Swedish English
Twofish Twofish
Twosret Twosret
twostep two-step
ty for
Ty Conklin Ty Conklin
Tyche Tyche
Tycho Brahe Tycho Brahe
Tychy Tychy
tycka think
tycka illa om dislike
tycka om like
tycka synd om feel sorry for
tyckas appear
tycke affinity
tycker om think of
tycks seems
tyda make out
tyda på indicate
Tydal kommun Tydal
tyder på signifies
tydlig manifest
tydligen apparently
tydlighet obviousness
tydligt explicitly
tydligt visa manifest
tydning understanding
tyfon typhoon
Tyfonen Chanchu Typhoon Chanchu
Tyfonen Paka Typhoon Paka
Tyfonen Tip Typhoon Tip
tyfus typhoid fever
tyg fabric
tygel rein
Tygeldelfin Atlantic Spotted Dolphin
tygellös dissolute
tyger fabrics
Tygers of Pan Tang Tygers of Pan Tang
tygla restrain
tyglad subdued
tygstycken cloths
Tyholttunneln Tyholttunnelen
tyll tulle
Tymin Thymine
tympanon tympanum
tyna fade
tyna bort droop
tynade faded
tynar fades
Tyndareos Tyndareus
Tyndaris Tindari
Tyne and Wear Tyne and Wear
Tyne Cot Tyne Cot
tynga weigh down
tynga ned weigh down
tyngd heaviness
tyngdkraft gravity
tyngdlyftare weightlifter
tyngdlyftning weight lifting
Tyngdlyftning vid Olympiska sommarspelen Weightlifting at the Summer Olympics
tyngdlös weightless
tyngdlöshet weightlessness
tyngdpunkt center of gravity
Tynset kommun Tynset
typ type
typ av förorening pollution type
Type O Negative Type O Negative
TYPE-MOON Type-Moon
typer av ekosystem ecosystem type
Typhoon-klass Typhoon class submarine
typisk distinctive
Typiska antipsykotika Typical antipsychotic
typiskt characteristically
typiskt amerikansk all-American
typiskt exempel epitome
typograf typographer
typografi typography
typografisk typographic
Typografisk punkt Dot
Typografisk syntax Typographical syntax
typografiskt typographical
Typosquatting Typosquatting
typsnitt typeface
Typsnittsbok Font Book
typsättning typesetting
Tyr Tyr
Tyra Banks Tyra Banks
Tyra Danebot Thyra
tyrann despot
tyranni dictatorship
tyrannisera bully
tyrannisk tyrannical
tyrannisk gärning tyranny
tyrannosarie tyrannosaurus
Tyrannosaurider Tyrannosauridae
tyrannosaurie tyrannosaurus
Tyrannosauroider Tyrannosauroidea
tyrannosaurus tyrannosaurus
Tyrannosaurus rex Tyrannosaurus
Tyrannotitan Tyrannotitan
Tyranny and Mutation Tyranny and Mutation
Tyranosaurie Tyrannosaurus
tyreoidea thyroid gland
Tyresta nationalpark Tyresta National Park
Tyresö kommun Tyresö Municipality
Tyresö slott Tyresö castle
Tyrfing Tyrfing
tyrgg confident
tyrnsgriw screwdriver
tyrolare Tyrolese
Tyrolen Tyrol
tyroler Tyrolian
Tyrone County Tyrone
Tyros Tyre
tyrosin tyrosine
tyroxin thyroxine
Tyrrell Tyrrell Racing
Tyrrenska havet Tyrrhenian Sea
Tysfjord kommun Tysfjord
tysk German
Tysk expressionism German Expressionism
Tysk film Cinema of Germany
Tysk grammatik German grammar
Tysk spets German Spitz
Tysk-romerska riket Holy Roman Empire
Tysk-österrikiska backhopparveckan Four Hills Tournament
tyska German
Tyska demokratiska republiken GDR
Tyska enhetskriget Austro-Prussian War
Tyska euromynt German euro coins
Tyska förbundet German Confederation
Tyska kommunistpartiet German Communist Party
Tyska korset German Cross
Tyska ligacupen i fotboll Premiere Ligapokal
Tyska mästare i basket German champions
Tyska mästare i fotboll German football champions
Tyska nationalliberala partiet National Liberal Party
Tyska novemberrevolutionen German Revolution
Tyska Nya Guinea Kaiser-Wilhelmsland
Tyska orden Teutonic Knights
Tyska ordspråk German proverbs
Tyska riket German Empire
Tyska stridsvagnar under andra världskriget German tanks in World War II
Tyska Sydvästafrika German South-West Africa
Tyska viner German wine
Tyska återföreningen German reunification
Tyska Östafrika German East Africa
Tyskans grammatik German grammar
Tyskar German
Tyskland Germany
Tysklands bidrag i Eurovisionsschlagerfestivalen Germany in the Eurovision Song Contest
Tysklands ekonomi Economy of Germany
Tysklands enande Unification of Germany
Tysklands evangeliska kyrka Evangelical Church in Germany
Tysklands flagga Flag of Germany
Tysklands flygvapen Luftwaffe
Tysklands flygvapen under andra världskriget History of the Luftwaffe during World War II
Tysklands förbundsländer States of Germany
Tysklands försvarsmakt Bundeswehr
Tysklands Grand Prix German Grand Prix
Tysklands herrlandslag i basket Germany national basketball team
Tysklands herrlandslag i fotboll Germany national football team
Tysklands herrlandslag i handboll Germany national handball team
Tysklands herrlandslag i ishockey Germany national ice hockey team
Tysklands historia History of Germany
Tysklands ishockeylandslag German national ice hockey team
Tysklands kommunistiska parti Communist Party of Germany
Tysklands motorvägar German Autobahns
Tysklands nationaldemokratiska parti National Democratic Party of Germany
Tysklands oberoende socialdemokratiska parti Independent Social Democratic Party of Germany
Tysklands socialdemokratiska parti Social Democratic Party of Germany
Tysklands socialistiska enhetsparti Socialist Unity Party of Germany
Tysklands vapen Coat of arms of Germany
tysklönn sycamore maple
Tyskspråkig litteratur German literature
Tyskspråkiga Wikipedia German Wikipedia
Tyskt oxbär Cotoneaster integerrimus
Tyskt öl German beer
Tysnes kommun Tysnes
Tyson Gay Tyson Gay
Tyson Ritter Tyson Ritter
tyst unspoken
tyst medgivande connivance
tyst som en mus quiet as a mouse
Tyst vår Silent Spring
tysta shush
tysta ned hush
tysta ner conceal
tysthet silence
Tysthet -en Peace
tystlåten taciturn
tystlåtenhet silence
tystlåtet quietly
tystna become silent
tystnad hush
Tystnaden The Silence
Tystnaden efteråt The Legend of Rita
tystnadsplikt professional secrecy
Tystnadsspiralen Spiral of silence
Tysvær kommun Tysvær
Tytsjerksteradiel Tytsjerksteradiel
Tytterskär Bolshoy Tyuters
tyvärr unfortunately
Tzadik Tzadik
Tzadik Records Tzadik Records
tzatziki tzatziki
Tzeentch Tzeentch
Tzipi Livni Tzipi Livni
Tzvetan Todorov Tzvetan Todorov
Târgovişte Târgovişte
Târgu Mureş Târgu Mureş
Täby Täby Municipality
Täby kommun Täby Municipality
täck pretty
täcka cover
täcka helt bury
täcka med lödder lather
täcka med moln overcloud
täcka med skiffer slate
täcka med tegel tile
täckande covering
täcke blanket
täcker coats
täckmantel coverup
Täcknamn Odessa The ODESSA File
täckning covering
täckning av avfallsupplag landfill covering
täckstift concealer
täckt covered
täckt bil sedan
täckt med topped with
täckt med sylt jammy
täckte covered
Tägerig Tägerig
Tägertschi Tägertschi
tälja whittle down
täljare numerator
tält tent
tälta camp
tältduk canvas
tältpinne peg
tältsäng cot
Tälttak Tented roof
tältunderlag ground cloth
tämja domesticate
tämjande taming
tämjbar tamable
tämjda domesticated
tämligen fairly
tända light
tända eld på set on fire
tända på kindle
tända på nytt rekindle
tändare lighter
Tändare -n Lighter
tändas go on
tände lit
tänder teeth
tänder i ett drivhjul teeth of gears
Tändkulemotor Hot bulb engine
tändmagnet magneto
tändning ignition
tändningsnyckel ignition key
Tändspole Inductor
tändsticka match
Tändsticka -n Match
Tändstickor Matches
tändsticksask matchbox
tändsticksträ matchwood
tändstift spark plug
tändved kindling
tänja stretch
tänjbar tensile
tänjbarhet ductility
tänka think
tänka efter think
tänka framåt look ahead
tänka göra intend to do
tänka igenom think out
tänka om rethink
tänka på think
tänka sig fancy
tänka sig för två gånger think better of it
tänka sig noga för think better of it
tänka ut devise
tänka över think over
tänkande thinking
tänkare thinker
Tänkaren The Thinker
tänkarhatt thinking cap
tänkbar conceivable
tänkespråk adage
tänkte thought
tänt lit
täppa patch
täppa till occlude
täpper igen fouling
tära consume
tära på deplete
tärd careworn
Tärendö älv Tärendö River
tärna tern
tärning dice
tärningen är kastad the die is cast
tärningshastighet dicespeed
tärningsspel craps
Täsch Täsch
tät dense
täta stop up
tätatät tête-à-tête
tätbebyggelse built-up area
tätbebyggt område built-up area
täthet density
tätning die
tätningar seals
tätningsmaterial sealant
tätort town
tätt closely
tätt packad compact
tätt sammanhållen close-knit
tätt sammansvetsad close-knit
tätt åtsittande close-fitting
Tättingar Passerine
tättsittande close-set
tättsittande halsband choker
tätört butterwort
Tätörter Pinguicula
Tätörtsväxter Lentibulariaceae
Täuffelen Täuffelen
tävla compete
tävla med vie with
tävla om compete for
tävlan competition
tävlande contestant
tävlar competes
tävling competition
tävlings- competitive
tävlingscyklist cyclist
tävlingsdeltagare contestant
tävlingshäst racehorse
tävlingslöpare racer
toe
tåfjutt toe-poke
tåflört footsie
tåg train
tåga walk in procession
tågförare motorman
Tågkompaniet Tågkompaniet
Tågluff Inter Rail
tågluffning interrail
tågtrafik rail traffic
tågvirke cordage
Tågväxter Juncaceae
tåhätta toe cap
tåla withstand
tåla tvätt wash
tålamod patience
tålig hardy
tålighet hardiness
tålmodig patient
tånagel toenail
tång pliers
tång (sjö) seaweed
tånglake viviparous blenny
tåpaj toe-poke
tår tear
Tår -en -ar Swallow
tår- lachrymal
Tårakacia Acacia saligna
tårar tears
tåras water
tårdrypande schmaltzy
tårdrypare tearjerker
tårdränkt tearful
tårfylld watery
tårgas tear gas
tårgas på sprayburk Mace
Tårnby kommun Tårnby
Tårpil Peking Willow
tårt pie
tårta cake
Tårta -n Cake
tårtdiagram piechart
tåsex footsie
Tåskor Pointe shoes
Téa Leoni Téa Leoni
Témara Temara
Ténéré naturreservat Ténéré
Tétouan Tétouan
Têt-offensiven Tet Offensive