Search term quite has one result
Jump to
EN English AF Afrikaans
quite baie
EN Synonyms for quite AF Translations
altogether [manner] all
exactly [manner] præcis
just [manner] bare
all [manner] alt
all in all [in all] alt i alt (adv)
pretty [amount] køn
rather [amount] nok
still [part of speech] endnu
even [part of speech] lige
adequately [quantity] tilfredsstillende (adv)
enough [quantity] tilstrækkelig