Search term werknemers van die wêreld, verenig! has one result
Jump to
AF Afrikaans EN English
werknemers van die wêreld, verenig! [workers of the world, unite] (phrase) workers of the world, unite [workers of the world, unite] (phrase)

AF EN Translations for van

AF EN Translations for die

AF EN Translations for wêreld

wêreld [human collective existence] (n v) world [human collective existence]