English Czech
ostler podkoní
ostracise vyloučit ze společnosti
ostracised vyloučený ze společnosti
ostracism ignorování
ostracitize vyobcovat
ostracize vyobcovat
Ostracon Ostrakon
Ostrander Ostrander
Ostrava Ostrava
Ostrava Leos Janacek Airport Letiště Leoše Janáčka Ostrava
Ostrava-City District Okres Ostrava-město
Ostravice Ostravice
Ostravice River Ostravice
ostrich pštros
ostriches pštrosi
Ostritz Ostritz
Ostrog monastery Monastir Ostrog
Ostrogoths Ostrogóti
Ostroh Monastir Ostrog
Ostrov Ostrov
Ostwind Ostwind
OSU Officially Sanctioned User
Osumi Ósumi
Osvaldo Golijov Osvaldo Golijov
Oswald Oswald
Oswiecim Osvětim
OSY optimální udržitelný výnos
OT Off Topic
Otakar Jaroš Otakar Jaroš
Otakar Kubín Otakar Kubín
otalgia bolest ucha
Otaniemi Otaniemi
OTD Out The Door
Otello Othello
Otepää Otepää
Otepää Commune Otepää
OTF On The Floor
OTH Over The Horizon
OTH-B Over-the-Horizon Radar Backscatter
Othello Othello
other druhý
other assets - temporary accounts of assets ostatní aktiva - přechodné účty aktivní
other capital funds ostatní kapitálové fondy
other contributions of cash by partners and shareholders další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů
other financial expenses ostatní finanční náklady
other financial investments jiný dlouhodobý finanční majetek
other financial revenues ostatní finanční výnosy
other intangible fixed assets jiný dlouhodobý nehmotný majetek
other liabilities - temporary accounts of liabilities ostatní pasiva - přechodné účty pasiv
other operating expenses ostatní provozní náklady
other operating revenues ostatní provozní výnosy
other payables jiné závazky
other receivables jiné pohledávky
other reserves ostatní rezervy
other securities and shares ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
other side of the coin druhá strana mince
other social expenses sociální náklady
other sources cizí zdroje
other tangible fixed assets jiný dlouhodobý hmotný majetek
other than jiný než