English Danish
Max Cavalera Max Cavalera
Max Goof Max Mule
Max Horkheimer Max Horkheimer
Max Planck Max Planck
Max Reger Max Reger
Max Roach Max Roach
Max Stirner Max Stirner
Max von Sydow Max von Sydow
Max Weber Max Weber
Maxentius Maxentius
Maxim Gorky Maksim Gorkij
Maxim Gourov Maksim Gurov
Maxim Iglinsky Maksim Iglinskij
Maximal Maxim
Maxime Maxim
Maximian Maximian Herculius
Maximianus of Ravenna Maximian Herculius
Maximilian Kolbe Maximilian Kolbe
Maximilian von Prittwitz Max von Prittwitz
Maximilien Robespierre Maximilien Robespierre
Maximin of Trier Maximin
Maximinus Maximinus II Daza
Maximinus Thrax Maximinus I Thrax
maximum admissible concentration maksimalt tilladelig koncentration
maximum immission concentration maksimal immissionskoncentration
Maximum Overdrive Gysen
Maximum transmission unit Maximum Transmission Unit
Maxwell's equations Maxwells ligninger
may kunne
May Day Arbejdernes internationale kampdag
Maya Maya
Maya civilization Maya
Maya mythology Mayaernes mytologi
Maya peoples Maya
Maya religion Mayaernes mytologi
Maya River Maia
Mayagüez incident Mayagüez-episoden
Mayak Fyr
Mayan Maia
Mayan civilization Maya
Mayan languages Maya
maybe måske
Mayday SOS
Mayence Mainz
Mayenne Mayenne
Mayenne River Mayenne
Mayfly Døgnflue
Mayon Volcano Mayon
mayonnaise mayonnaise
mayor borgmester
Mayor of the Palace Major domus
Mayors for Peace Borgmestre for Fred
Mayotte Mayotte
Mays Maj
Maysan Governorate Maysan
Mazandaran Mazandaran
Mazandarani language Mazenisk
Mazarine Blue Engblåfugl
Mazda Mazda