Search term Agatha has 4 results
EN English DE German
Agatha (n) Agathe (n)
Agatha (proper) [female given name] Agatha (proper) [female given name] (proper)
Agatha Das Geheimnis der Agatha Christie
DE German EN English
Agatha (proper) [female given name] (proper) Agatha (proper) [female given name]