Search term assumption has 11 results
EN English DE German
assumption Vortäuschung {f}
assumption (n) Annahme (n) {f}
assumption (n) [fact] Annahme (n) {f} [fact]
assumption (n) [fact] Voraussetzung (n) {f} [fact]
assumption (n) [fact] Mutmaßung (n) {f} [fact]
EN English DE German
assumption (n) [fact] These (n) {f} [fact]
assumption (n) [fact] Vermutung (n) {f} [fact]
assumption (n) Himmelfahrt (n) {f}
assumption Übernahme {f}
assumption (n) Übernahme (n) {f}
DE German EN English
Assumption Assumption