Search term auspacken has 13 results
DE German EN English
auspacken (v) [Paket]
 • ausgepackt
 • packst aus
 • packen aus
 • packtest aus
 • packten aus
 • pack(e) aus
untie (v) [Paket]
 • untied
 • untie
 • untie
 • untied
 • untied
auspacken (v) [Paket]
 • ausgepackt
 • packst aus
 • packen aus
 • packtest aus
 • packten aus
 • pack(e) aus
unfold (v) [Paket]
 • unfolded
 • unfold
 • unfold
 • unfolded
 • unfolded
auspacken (v)
 • ausgepackt
 • packst aus
 • packen aus
 • packtest aus
 • packten aus
 • pack(e) aus
unwrap (v)
 • unwrapped
 • unwrap
 • unwrap
 • unwrapped
 • unwrapped
auspacken (v) [Paket]
 • ausgepackt
 • packst aus
 • packen aus
 • packtest aus
 • packten aus
 • pack(e) aus
unwrap (v) [Paket]
 • unwrapped
 • unwrap
 • unwrap
 • unwrapped
 • unwrapped
auspacken (v)
 • ausgepackt
 • packst aus
 • packen aus
 • packtest aus
 • packten aus
 • pack(e) aus
unpack (v)
 • unpacked
 • unpack
 • unpack
 • unpacked
 • unpacked
DE German EN English
auspacken (v) [reisen]
 • ausgepackt
 • packst aus
 • packen aus
 • packtest aus
 • packten aus
 • pack(e) aus
unpack (v) [reisen]
 • unpacked
 • unpack
 • unpack
 • unpacked
 • unpacked
auspacken (v) [undo what is wrapped]
 • ausgepackt
 • packst aus
 • packen aus
 • packtest aus
 • packten aus
 • pack(e) aus
unwrap (v) [undo what is wrapped]
 • unwrapped
 • unwrap
 • unwrap
 • unwrapped
 • unwrapped
auspacken (v) [to remove from a package]
 • ausgepackt
 • packst aus
 • packen aus
 • packtest aus
 • packten aus
 • pack(e) aus
unpack (v) [to remove from a package]
 • unpacked
 • unpack
 • unpack
 • unpacked
 • unpacked
auspacken
 • ausgepackt
 • packst aus
 • packen aus
 • packtest aus
 • packten aus
 • pack(e) aus
talk
 • talked
 • talk
 • talk
 • talked
 • talked
auspacken come clean
auspacken spill the beans
auspacken tell all
auspacken reveal all

German English translations