Search term bedrückend has 19 results
DE German EN English
bedrückend (a) [Gefühle] oppressed (a) [Gefühle]
bedrückend (a) [entmutigend] depressing (a) [entmutigend]
bedrückend (a) [entmutigend] dejecting (a) [entmutigend]
bedrückend (a) [entmutigend] disheartening (a) [entmutigend]
bedrückend (a) [demoralisierend] disheartening (a) [demoralisierend]

German English translations