Search term beengt has 8 results
DE German EN English
beengt (a) [Raum] tight (a) [Raum]
beengt (a) cramped (a)
beengt (a) [Raum] cramped (a) [Raum]
beengt (a) [Raum] narrow (a) [Raum]
beengt (a) [Raum] limited (a) [Raum]
DE German EN English
beengt (adj) [overcrowded or congested] cramped (adj) [overcrowded or congested]
beengt confined
beengt poky

German English translations

DE Synonyms for beengt EN Translations
eingeklemmt [eingepfercht] atrapado