Search term cheat slip has one result
Jump to
EN English DE German
cheat slip (n) Schummelzettel (n) {m}

EN DE Translations for cheat

to cheat (v) [deception]
 • cheated
 • cheat
 • cheat
 • cheated
 • cheated
beschwindeln (v) [deception]
 • beschwindelt
 • beschwindelst
 • beschwindeln
 • beschwindelten
 • beschwindeltest
 • beschwindle
to cheat (v) [deception]
 • cheated
 • cheat
 • cheat
 • cheated
 • cheated
hereinlegen (v) [deception]
 • hereingelegt
 • legen herein
 • legst herein
 • legtest herein
 • legten herein
 • leg(e) herein
to cheat (v) [deception]
 • cheated
 • cheat
 • cheat
 • cheated
 • cheated
irreführen (v) [deception]
 • irregeführt
 • führen irre
 • führst irre
 • führtest irre
 • führten irre
 • führ(e) irre
to cheat (v)
 • cheated
 • cheat
 • cheat
 • cheated
 • cheated
betrügen (v)
 • betrogen
 • betrügen
 • betrügst
 • betrogst
 • betrogen
 • betrüg(e)
cheat (v n) [being unfaithful]
 • cheated
 • cheat
 • cheat
 • cheated
 • cheated
betrügen (v n) [being unfaithful]
 • betrogen
 • betrügen
 • betrügst
 • betrogst
 • betrogen
 • betrüg(e)
to cheat (v) [crime]
 • cheated
 • cheat
 • cheat
 • cheated
 • cheated
betrügen (v) [crime]
 • betrogen
 • betrügen
 • betrügst
 • betrogst
 • betrogen
 • betrüg(e)
to cheat (v) [deception]
 • cheated
 • cheat
 • cheat
 • cheated
 • cheated
betrügen (v) [deception]
 • betrogen
 • betrügen
 • betrügst
 • betrogst
 • betrogen
 • betrüg(e)
to cheat (v) [person]
 • cheated
 • cheat
 • cheat
 • cheated
 • cheated
betrügen (v) [person]
 • betrogen
 • betrügen
 • betrügst
 • betrogst
 • betrogen
 • betrüg(e)
cheat (n) [crime - man] Betrüger (n) {m} [crime - man]
cheat (n) [crime - woman] Betrügerin (n) {f} [crime - woman]

EN DE Translations for slip

slip Karte {f}
slip Fehler {m}
slip
 • slipped
 • slip
 • slip
 • slipped
 • slipped
verpassen
 • verpasst
 • verpassen
 • verpasst
 • verpassten
 • verpasstest
 • verpasse
slip Sprössling {m}
slip
 • slipped
 • slip
 • slip
 • slipped
 • slipped
nachlassen
 • nachgelassen
 • lassen nach
 • lässt nach
 • ließen nach
 • ließest nach
 • lass nach
slip
 • slipped
 • slip
 • slip
 • slipped
 • slipped
wegrutschen
 • weggerutscht
 • rutschen weg
 • rutschst weg
 • rutschtest weg
 • rutschten weg
 • rutsch(e) weg
slip
 • slipped
 • slip
 • slip
 • slipped
 • slipped
abgleiten
 • abgeglitten
 • gleitest ab
 • gleiten ab
 • glitten ab
 • glitt(e)st ab
 • gleit(e) ab
slip Fahne {f}
slip Ansatz {m}
slip
 • slipped
 • slip
 • slip
 • slipped
 • slipped
schleichen
 • geschlichen
 • schleichst
 • schleichen
 • schlichst
 • schlichen
 • schleich(e)