Search term Derivat has 6 results
DE German EN English
Derivat (n) [Chemie] {n} derivate (n) [Chemie]
Derivat (n) [Chemie] {n} derivative (n) [Chemie]
Derivat (n) [Linguistik] {n} derivative (n) [Linguistik]
Derivat (adj n) [chemical derived from another] {n} derivative (adj n) [chemical derived from another]
Derivat {n} Derivative
DE German EN English
Derivat {n} financial derivative

German English translations

DE Synonyms for derivat EN Translations
Derivation [Ableitung] f avledning (u)