Search term desinteressiert has 9 results
DEGermanENEnglish
desinteressiert(a)[Benehmen] uninterested(a)[Benehmen]
desinteressiert(a)[Benehmen] disinterested(a)[Benehmen]
desinteressiert(o)[Benehmen] apathetically(o)[Benehmen]
desinteressiert(o)[Benehmen] disinterestedly(o)[Benehmen]
desinteressiert(o)[Benehmen] uninterestedly(o)[Benehmen]
DEGermanENEnglish
desinteressiert(o)[Benehmen] indifferently(o)[Benehmen]
desinteressiert(a)[Benehmen] indifferent(a)[Benehmen]
desinteressiert(n)[allgemein] dead and alive(n)[allgemein]
desinteressiert(n)[allgemein] dead from the neck up(n)[allgemein]

German English translations

DESynonyms for desinteressiertENTranslations
gleichgültig[uninteressiert]detached
kritiklos[uninteressiert]uncritical
denkfaul[uninteressiert]mentally inert
gestorben[ausdruckslos]departed
grau[ausdruckslos]gray
schlicht[ausdruckslos]unsophisticated
gelassen[ausdruckslos]laid back
kalt[ausdruckslos]coldly
anonym[ausdruckslos]faceless
farblos[ausdruckslos]uncolored
cool[ausdruckslos]cool
distanziert[ausdruckslos]distant
monoton[ausdruckslos]monotonic
unverständlich[ausdruckslos]unintelligible
unauffällig[ausdruckslos]a low profile
blass[ausdruckslos]pale-faced
unzugänglich[ausdruckslos]unapproachable
fade[ausdruckslos]bland
bewegungslos[ausdruckslos]motionless
kaltblütig[ausdruckslos]in cold blood