Search term Dieselkraftstoff has 7 results
DE German EN English
Dieselkraftstoff (n) [brennbarer Stoff] {m} diesel (n) [brennbarer Stoff]
Dieselkraftstoff (n) {m} diesel fuel (n)
Dieselkraftstoff (n) [brennbarer Stoff] {m} diesel fuel (n) [brennbarer Stoff]
Dieselkraftstoff (n) [brennbarer Stoff] {m} diesel oil (n) [brennbarer Stoff]
Dieselkraftstoff {m} Diesel