Search term dispatch has 34 results
EN English DE German
dispatch (n) Entsendung (n) (f)
dispatch (n) Abfertigung (n) (f)
dispatch Bericht {m}
dispatch
 • dispatched
 • dispatch
 • dispatch
 • dispatched
 • dispatched
verputzen
 • verputzt
 • verputzt
 • verputzen
 • verputzten
 • verputztest
 • verputz(e)
dispatch Expedition {f}
EN English DE German
dispatch
 • dispatched
 • dispatch
 • dispatch
 • dispatched
 • dispatched
verschlingen
 • verschlungen
 • verschlingen
 • verschlingst
 • verschlangen
 • verschlangst
 • verschling(e)
dispatch Versendung {f}
dispatch Absendung (f)
dispatch Entsendung (f)
dispatch Abfertigung (f)
dispatch
 • dispatched
 • dispatch
 • dispatch
 • dispatched
 • dispatched
expedieren
 • expediert
 • expedieren
 • expedierst
 • expedierten
 • expediertest
 • expediere
dispatch
 • dispatched
 • dispatch
 • dispatch
 • dispatched
 • dispatched
verschicken
 • verschickt
 • verschicken
 • verschickst
 • verschicktest
 • verschickten
 • verschick(e)
dispatch Depesche {f}
dispatch schnelle Abfertigung
dispatch schnelle Erledigung
dispatch Absenden
dispatch rasch erledigen
dispatch (v) [person]
 • dispatched
 • dispatch
 • dispatch
 • dispatched
 • dispatched
entsenden (v) [person]
 • entsandt
 • entsendest
 • entsenden
 • entsandtest
 • entsandten
 • entsende
dispatch (v)
 • dispatched
 • dispatch
 • dispatch
 • dispatched
 • dispatched
abfertigen (v)
 • abgefertigt
 • fertigst ab
 • fertigen ab
 • fertigtest ab
 • fertigten ab
 • fertig(e) ab
dispatch Abgang {m}
dispatch
 • dispatched
 • dispatch
 • dispatch
 • dispatched
 • dispatched
abschließen
 • abgeschlossen
 • schließen ab
 • schließt ab
 • schlossest ab
 • schlossen ab
 • schließ(e) ab
dispatch
 • dispatched
 • dispatch
 • dispatch
 • dispatched
 • dispatched
erledigen
 • erledigt
 • erledigen
 • erledigst
 • erledigtest
 • erledigten
 • erledig(e)
dispatch
 • dispatched
 • dispatch
 • dispatch
 • dispatched
 • dispatched
schicken
 • geschickt
 • schicken
 • schickst
 • schicktest
 • schickten
 • schick(e)
dispatch
 • dispatched
 • dispatch
 • dispatch
 • dispatched
 • dispatched
verfrachten
 • verfrachtet
 • verfrachtest
 • verfrachten
 • verfrachteten
 • verfrachtetest
 • verfrachte
dispatch (v)
 • dispatched
 • dispatch
 • dispatch
 • dispatched
 • dispatched
verfrachten (v)
 • verfrachtet
 • verfrachtest
 • verfrachten
 • verfrachteten
 • verfrachtetest
 • verfrachte
dispatch (n) [person] Abschicken (n) {n} [person]
dispatch
 • dispatched
 • dispatch
 • dispatch
 • dispatched
 • dispatched
abfertigen
 • abgefertigt
 • fertigst ab
 • fertigen ab
 • fertigtest ab
 • fertigten ab
 • fertig(e) ab
dispatch (n) [communication] Meldung (n) {f} [communication]
dispatch (v) [person]
 • dispatched
 • dispatch
 • dispatch
 • dispatched
 • dispatched
senden (v) [person]
 • gesandt
 • sendest
 • senden
 • sandten
 • sandtest
 • sende
dispatch Versand {m}
dispatch (n) Versand (n) {m}
dispatch (v) Versand (v) {m}
dispatch
 • dispatched
 • dispatch
 • dispatch
 • dispatched
 • dispatched
versenden
 • versandt
 • versendest
 • versenden
 • versandten
 • versandtest
 • versende
dispatch (v)
 • dispatched
 • dispatch
 • dispatch
 • dispatched
 • dispatched
versenden (v)
 • versandt
 • versendest
 • versenden
 • versandten
 • versandtest
 • versende