Search term down skirt has one result
Jump to
EN English DE German
down skirt Daunenrock

EN DE Translations for down

down nieder
down ausgefallen
down (o) [money] bar (o) [money]
down herunter
down (v) herunter (v)
down hinunter
down (o) [direction] am Boden (o) [direction]
down (a) [feelings] deprimiert (a) [feelings]
down (a) [feelings] entmutigt (a) [feelings]
down (n) [birds] Flaum (n) {m} [birds]

EN DE Translations for skirt

skirt
 • skirted
 • skirt
 • skirt
 • skirted
 • skirted
umgehen
 • umgangen
 • umgehst
 • umgehen
 • umgingen
 • umgingst
 • umgeh(e)
skirt Rand {m}
skirt Schürze {f}
skirt Leiste {f}
skirt
 • skirted
 • skirt
 • skirt
 • skirted
 • skirted
entgehen
 • entgangen
 • entgehen
 • entgehst
 • entgingen
 • entgehe
skirt Unterteil
skirt Hemd {n}
skirt (n) Hemd (n) {n}
skirt
 • skirted
 • skirt
 • skirt
 • skirted
 • skirted
umranden
 • umrandet
 • umranden
 • umrandest
 • umrandetest
 • umrandeten
 • umrande
skirt
 • skirted
 • skirt
 • skirt
 • skirted
 • skirted
umsäumen
 • umsäumt
 • umsäumen
 • umsäumst
 • umsäumtest
 • umsäumten
 • umsäum(e)