Search term drift punch has 3 results
Jump to

EN DE Translations for drift

drift Abdrift {m}
drift (n) Abdrift (n) {m}
drift
 • drifted
 • drift
 • drift
 • drifted
 • drifted
abweichen
 • abgeweicht
 • weichst ab
 • weichen ab
 • weichten ab
 • weichtest ab
 • weich(e) ab
drift
 • drifted
 • drift
 • drift
 • drifted
 • drifted
ziehen
 • gezogen
 • ziehst
 • ziehen
 • zogst
 • zogen
 • ziehe
drift Zug {m}
drift Gang {m}
to drift (v)
 • drifted
 • drift
 • drift
 • drifted
 • drifted
treiben (v)
 • getrieben
 • treiben
 • treibst
 • trieben
 • triebst
 • treib(e)
to drift (v) [water]
 • drifted
 • drift
 • drift
 • drifted
 • drifted
treiben (v) [water]
 • getrieben
 • treiben
 • treibst
 • trieben
 • triebst
 • treib(e)
drift Strecke {f}
drift (n) Strecke (n) {f}

EN DE Translations for punch

punch (n) Schlag (n) {m}
punch (n) [fight] Schlag (n) {m} [fight]
punch (n) [punishment] heftiger Schlag (n) {m} [punishment]
punch
 • punched
 • punch
 • punch
 • punched
 • punched
entwerten
 • entwertet
 • entwertest
 • entwerten
 • entwerteten
 • entwertetest
 • entwerte
punch (n) Stempel (n) {m}
punch
 • punched
 • punch
 • punch
 • punched
 • punched
stanzen
 • gestanzt
 • stanzt
 • stanzen
 • stanztest
 • stanzten
 • stanz(e)
punch (n)
 • punched
 • punch
 • punch
 • punched
 • punched
stanzen (n)
 • gestanzt
 • stanzt
 • stanzen
 • stanztest
 • stanzten
 • stanz(e)
to punch (v)
 • punched
 • punch
 • punch
 • punched
 • punched
stanzen (v)
 • gestanzt
 • stanzt
 • stanzen
 • stanztest
 • stanzten
 • stanz(e)
punch Punze
punch
 • punched
 • punch
 • punch
 • punched
 • punched
schlagen
 • geschlagen
 • schlagen
 • schlägst
 • schlugen
 • schlugst
 • schlag(e)