Search term drift stabilization has 2 results
Jump to

EN DE Translations for drift

drift Abdrift {m}
drift (n) Abdrift (n) {m}
drift
 • drifted
 • drift
 • drift
 • drifted
 • drifted
abweichen
 • abgeweicht
 • weichst ab
 • weichen ab
 • weichten ab
 • weichtest ab
 • weich(e) ab
drift
 • drifted
 • drift
 • drift
 • drifted
 • drifted
ziehen
 • gezogen
 • ziehst
 • ziehen
 • zogst
 • zogen
 • ziehe
drift Zug {m}
drift Gang {m}
to drift (v)
 • drifted
 • drift
 • drift
 • drifted
 • drifted
treiben (v)
 • getrieben
 • treiben
 • treibst
 • trieben
 • triebst
 • treib(e)
to drift (v) [water]
 • drifted
 • drift
 • drift
 • drifted
 • drifted
treiben (v) [water]
 • getrieben
 • treiben
 • treibst
 • trieben
 • triebst
 • treib(e)
drift Strecke {f}
drift (n) Strecke (n) {f}

EN DE Translations for stabilization