Search term eliminate has 31 results
EN English DE German
eliminate (informal)
 • eliminated
 • eliminate
 • eliminate
 • eliminated
 • eliminated
abscheiden
 • abgeschieden
 • scheidest ab
 • scheiden ab
 • schiedest ab
 • schieden ab
 • scheid(e) ab
eliminate (informal) beheben (Fehler)
eliminate (informal) etw. abspalten
eliminate (informal)
 • eliminated
 • eliminate
 • eliminate
 • eliminated
 • eliminated
totmachen
 • totgemacht
 • machst tot
 • machen tot
 • machtest tot
 • machten tot
 • mach(e) tot
eliminate (informal)
 • eliminated
 • eliminate
 • eliminate
 • eliminated
 • eliminated
ausklammern
 • ausgeklammert
 • klammerst aus
 • klammern aus
 • klammertest aus
 • klammerten aus
 • klamm(e)re aus
EN English DE German
eliminate (informal)
 • eliminated
 • eliminate
 • eliminate
 • eliminated
 • eliminated
abspalten
 • abgespaltet
 • spaltest ab
 • spalten ab
 • spaltetest ab
 • spalteten ab
 • spalte ab
eliminate (v) (informal)
 • eliminated
 • eliminate
 • eliminate
 • eliminated
 • eliminated
ausmerzen (v)
 • ausgemerzt
 • merzt aus
 • merzen aus
 • merztest aus
 • merzten aus
 • merz(e) aus
eliminate (v) [fact] (informal) nicht in Betracht ziehen (v) [fact]
eliminate (v) [fact] (informal) außer Acht lassen (v) [fact]
eliminate (v) [sports] (informal)
 • eliminated
 • eliminate
 • eliminate
 • eliminated
 • eliminated
ausscheiden (v) [sports]
 • ausgeschieden
 • scheidest aus
 • scheiden aus
 • schiedest aus
 • schieden aus
 • scheid(e) aus
eliminate (v) (informal)
 • eliminated
 • eliminate
 • eliminate
 • eliminated
 • eliminated
ausscheiden (v)
 • ausgeschieden
 • scheidest aus
 • scheiden aus
 • schiedest aus
 • schieden aus
 • scheid(e) aus
eliminate (v) [completely destroy] (informal)
 • eliminated
 • eliminate
 • eliminate
 • eliminated
 • eliminated
zerstören (v) [completely destroy]
 • zerstört
 • zerstörst
 • zerstören
 • zerstörtest
 • zerstörten
 • zerstör(e)
eliminate (informal)
 • eliminated
 • eliminate
 • eliminate
 • eliminated
 • eliminated
aussondern
 • ausgesondert
 • sonderst aus
 • sondern aus
 • sondertest aus
 • sonderten aus
 • sond(e)re aus
eliminate (v) (informal)
 • eliminated
 • eliminate
 • eliminate
 • eliminated
 • eliminated
löschen (v)
 • gelöscht
 • löschst
 • löschen
 • löschtest
 • löschten
 • lösch(e)
eliminate (informal)
 • eliminated
 • eliminate
 • eliminate
 • eliminated
 • eliminated
löschen
 • gelöscht
 • löschst
 • löschen
 • löschtest
 • löschten
 • lösch(e)
eliminate (v) [kill] (informal)
 • eliminated
 • eliminate
 • eliminate
 • eliminated
 • eliminated
liquidieren (v) [kill]
 • liquidiert
 • liquidierst
 • liquidieren
 • liquidiertest
 • liquidierten
 • liquidiere
eliminate (v) (informal)
 • eliminated
 • eliminate
 • eliminate
 • eliminated
 • eliminated
ausschalten (v)
 • ausgeschaltet
 • schaltest aus
 • schalten aus
 • schaltetest aus
 • schalteten aus
 • schalte aus
eliminate (v) [competition] (informal)
 • eliminated
 • eliminate
 • eliminate
 • eliminated
 • eliminated
erledigen (v) [competition]
 • erledigt
 • erledigst
 • erledigen
 • erledigtest
 • erledigten
 • erledig(e)
eliminate (v) [possibility] (informal)
 • eliminated
 • eliminate
 • eliminate
 • eliminated
 • eliminated
eliminieren (v) [possibility]
 • eliminiert
 • eliminierst
 • eliminieren
 • eliminiertest
 • eliminierten
 • eliminiere
eliminate (v) [mathematics] (informal)
 • eliminated
 • eliminate
 • eliminate
 • eliminated
 • eliminated
eliminieren (v) [mathematics]
 • eliminiert
 • eliminierst
 • eliminieren
 • eliminiertest
 • eliminierten
 • eliminiere
eliminate (v) [kill] (informal)
 • eliminated
 • eliminate
 • eliminate
 • eliminated
 • eliminated
eliminieren (v) [kill]
 • eliminiert
 • eliminierst
 • eliminieren
 • eliminiertest
 • eliminierten
 • eliminiere
eliminate (v) [completely destroy] (informal)
 • eliminated
 • eliminate
 • eliminate
 • eliminated
 • eliminated
eliminieren (v) [completely destroy]
 • eliminiert
 • eliminierst
 • eliminieren
 • eliminiertest
 • eliminierten
 • eliminiere
eliminate (v) (informal)
 • eliminated
 • eliminate
 • eliminate
 • eliminated
 • eliminated
eliminieren (v)
 • eliminiert
 • eliminierst
 • eliminieren
 • eliminiertest
 • eliminierten
 • eliminiere
eliminate (v) [kill] (informal) aus dem Weg räumen (v) [kill]
eliminate (informal)
 • eliminated
 • eliminate
 • eliminate
 • eliminated
 • eliminated
abschaffen
 • abgeschafft
 • schaffst ab
 • schaffen ab
 • schafftest ab
 • schafften ab
 • schaff(e) ab
eliminate (informal)
 • eliminated
 • eliminate
 • eliminate
 • eliminated
 • eliminated
entfernen
 • entfernt
 • entfernst
 • entfernen
 • entferntest
 • entfernten
 • entfern(e)
eliminate (v) [possibility] (informal)
 • eliminated
 • eliminate
 • eliminate
 • eliminated
 • eliminated
beseitigen (v) [possibility]
 • beseitigt
 • beseitigst
 • beseitigen
 • beseitigtest
 • beseitigten
 • beseitig(e)
eliminate (v) [kill] (informal)
 • eliminated
 • eliminate
 • eliminate
 • eliminated
 • eliminated
beseitigen (v) [kill]
 • beseitigt
 • beseitigst
 • beseitigen
 • beseitigtest
 • beseitigten
 • beseitig(e)
eliminate (v) (informal)
 • eliminated
 • eliminate
 • eliminate
 • eliminated
 • eliminated
beseitigen (v)
 • beseitigt
 • beseitigst
 • beseitigen
 • beseitigtest
 • beseitigten
 • beseitig(e)
eliminate (v) (informal)
 • eliminated
 • eliminate
 • eliminate
 • eliminated
 • eliminated
beheben (v)
 • behoben
 • behebst
 • beheben
 • behobst
 • behoben
 • beheb(e)
eliminate (v) [competition] (informal)
 • eliminated
 • eliminate
 • eliminate
 • eliminated
 • eliminated
ausschalten (v) [competition]
 • ausgeschaltet
 • schaltest aus
 • schalten aus
 • schaltetest aus
 • schalteten aus
 • schalte aus
EN Synonyms for eliminate DE Translations
pass [discharge] pasować
exterminate [get rid of] tępić
exclude [get rid of] wykluczać (v)
cancel [get rid of] anulować
stamp [get rid of] oznaka {f}
destroy [obliterate] psuć
get rid of [discard] pozbywać się
sell [discard] sprzedać
murder [kill] zabójstwo
slaughter [kill] zatrzymywać
eradicate [kill] wytępić
put out [expel] gasić
eject [expel] (formal wysunąć (v n)
dismiss [expel] (formal zwalniać
desert [abandon] pustynia {f}
forsake [abandon] porzucić
ditch [abandon] (informal rów {m}
whip [beat] bat {m}
defeat [beat] porażka {f}
dispatch [beat] ekspedycja {f}