Search term Europäische Kommissar has 2 results
Jump to

DE EN Translations for kommissar

Kommissar (n) {m} commissioner (n)
Kommissar (n) [Politik] {m} commissioner (n) [Politik]
Kommissar (n) [member of a commission] {m} commissioner (n) [member of a commission]
Kommissar {m} superintendent
Kommissar (n) [Polizei] {m} captain (n) [Polizei]
Kommissar {m} police inspector
Kommissar {m} Commissioner