Search term flake has 8 results
EN English DE German
flake (v)
 • flaked
 • flake
 • flake
 • flaked
 • flaked
abblättern (v)
 • abgeblättert
 • blätterst ab
 • blättern ab
 • blättertest ab
 • blätterten ab
 • blätt(e)re ab
flake (v) [general]
 • flaked
 • flake
 • flake
 • flaked
 • flaked
abblättern (v) [general]
 • abgeblättert
 • blätterst ab
 • blättern ab
 • blättertest ab
 • blätterten ab
 • blätt(e)re ab
flake (v) [general]
 • flaked
 • flake
 • flake
 • flaked
 • flaked
abbröckeln (v) [general]
 • abgebröckelt
 • bröckelst ab
 • bröckeln ab
 • bröckeltest ab
 • bröckelten ab
 • bröckle ab
flake (n) Flocke (n) {f}
flake (n) [general] Flocke (n) {f} [general]
EN English DE German
flake (n) [piece] Plättchen (n) {n} [piece]
flake (n) [piece] Splitter (n) {m} [piece]
flake (v) Haarriß (v)
EN Synonyms for flake DE Translations
shaving [splinter] sågspån {n}
shred [splinter] spår {n}
fragment [splinter] skärva (u)
thorn [splinter] törne
snippet [splinter] (informal stump (u)
bit [splinter] bit (u)
sliver [splinter] spjälka
peel [peel off in flakes] skala (u)
scale [peel off in flakes] skala (u)
chip [peel off in flakes] spån {n}
shed [peel off in flakes] sprida
drop [tiny bit] fall {n}
gorge [drink] pass {n}
satisfy [drink] tillfredsställa
assuage [drink] blidka
satiate [drink] (formal övermätta
sate [drink] (formal tillfredsställa
slake [drink] (literature släcka törst
quench [drink] undertrycka
exfoliate [action] exfoliera (v)