Search term following has 51 results
EN English DE German
following befolgend
following begleitend
following beherzigend
following entlangführend
following gehorchend
following hervorgehend
following verfolgend
following nachfahrend
following nachfolgend
following nachlaufend
following nachstellend
following nachziehend
following (adj prep n) [group of followers] Fangemeinde (adj prep n) [group of followers] (adj prep n)
following anschliessend
following Befolgen
following Beachten
following unten stehend
following untenstehend
following im Anschluß an
following in der Nachfolge von
following subsekutiv
following (adj prep n) [group of followers] Anhänger (adj prep n) {m} [group of followers]
following Beachtung {f}
following kommend
following (a) [determiner] nächst (a) [determiner]
following anschließend
following (a) anschließend (a)
following (a) [determiner] folgend (a) [determiner]
following (a) [ensuing] folgend (a) [ensuing]
following (a) [ensuing] darauf folgend (a) [ensuing]
following (a) [time] darauf folgende (a) [time]
following (a) [time] folgende (a) [time]
following (a) [time] nächste (a) [time]
following Anhänger {m}
following Anhang {m}
following (adj prep n) [group of followers] Anhängerschaft (adj prep n) {f} [group of followers]
following (n) [people] Anhängerschaft (n) {f} [people]
following (a) [consequent] daraus folgend (a) [consequent]
following (a) [consequent] resultierend (a) [consequent]
following im Anschluss an
following Befolgung {f}
following Nachfolge {f}
following (adj prep n) [group of followers] Gefolge (adj prep n) {n} [group of followers]
following Gefolgschaft {f}
following (adj prep n) [group of followers] Gefolgschaft (adj prep n) {f} [group of followers]
following Gemeinde {f}