Search term gross error has one result
Jump to
EN English DE German
gross error Summenfehler

EN DE Translations for gross

gross (a) [situation] widerwärtig (a) [situation]
gross (a) [situation] widerlich (a) [situation]
gross (a) [situation] ekelhaft (a) [situation]
gross vulgär
gross (a) [behavior] unverschämt (a) [behavior]
gross abstoßend
gross (a) [behavior] grob (a) [behavior]
gross (a) [error] grob (a) [error]
gross unanständig
gross (a) [degree] arg (a) [degree]

EN DE Translations for error

error (n) Fehler (n) {m}
error (n) [mistake] Fehler (n) {m} [mistake]
error Regelabweichung
error (n) Regelabweichung (n)
error Täuschung {f}
error (n) Irrtum (n) {m}
error (n) [mistake] Irrtum (n) {m} [mistake]
error (n) [misunderstanding] Irrtum (n) {m} [misunderstanding]
error (n) [misunderstanding] Fehlurteil (n) {n} [misunderstanding]
error (n) [misunderstanding] Missverständnis (n) {n} [misunderstanding]