Search term hören has 17 results
DE German EN English
hören (v) [Klage] listen to (v) [Klage]
hören (v) [Gehör] listen to (v) [Gehör]
hören (v) [Befehl]
 • gehört
 • hörst
 • hören
 • hörtest
 • hörten
 • hör(e)
hear (v) [Befehl]
 • heard
 • hear
 • hear
 • heard
 • heard
hören (v) [Kenntnis]
 • gehört
 • hörst
 • hören
 • hörtest
 • hörten
 • hör(e)
hear (v) [Kenntnis]
 • heard
 • hear
 • hear
 • heard
 • heard
hören (v) [Klage]
 • gehört
 • hörst
 • hören
 • hörtest
 • hörten
 • hör(e)
hear (v) [Klage]
 • heard
 • hear
 • hear
 • heard
 • heard
DE German EN English
hören (v) [Physiologie]
 • gehört
 • hörst
 • hören
 • hörtest
 • hörten
 • hör(e)
hear (v) [Physiologie]
 • heard
 • hear
 • hear
 • heard
 • heard
hören (v) [Rat]
 • gehört
 • hörst
 • hören
 • hörtest
 • hörten
 • hör(e)
hear (v) [Rat]
 • heard
 • hear
 • hear
 • heard
 • heard
hören (v)
 • gehört
 • hörst
 • hören
 • hörtest
 • hörten
 • hör(e)
listen (v)
 • listened
 • listen
 • listen
 • listened
 • listened
hören (v) [allgemein]
 • gehört
 • hörst
 • hören
 • hörtest
 • hörten
 • hör(e)
listen (v) [allgemein]
 • listened
 • listen
 • listen
 • listened
 • listened
hören (v) [Befehl]
 • gehört
 • hörst
 • hören
 • hörtest
 • hörten
 • hör(e)
obey (v) [Befehl]
 • obeyed
 • obey
 • obey
 • obeyed
 • obeyed
hören found}
hören heard}
hören hear {heard
hören come to heel
hören
 • gehört
 • hörst
 • hören
 • hörtest
 • hörten
 • hör(e)
overhear
 • overheard
 • overhear
 • overhear
 • overheard
 • overheard
hören
 • gehört
 • hörst
 • hören
 • hörtest
 • hörten
 • hör(e)
obey
 • obeyed
 • obey
 • obey
 • obeyed
 • obeyed
hören
 • gehört
 • hörst
 • hören
 • hörtest
 • hörten
 • hör(e)
consult
 • consulted
 • consult
 • consult
 • consulted
 • consulted

German English translations