Search term high cut bikini has 2 results
Jump to

ENDETranslations for high

high(a)[narcotics](informal) drogensüchtig(a)[narcotics]
high(informal) Spitze{f}
high(informal) blau
high(informal) groß
high(n)(informal) hoch(n)
high(a)(informal) hoch(a)
high(a)[general](informal) hoch(a)[general]
high(o)[general](informal) hoch(o)[general]
high(a)[prices](informal) hoch(a)[prices]
high(a)[size](informal) hoch(a)[size]

ENDETranslations for cut

cut
 • cut
 • cut
 • cut
 • cut
 • cut
reduzieren
 • reduziert
 • reduzierst
 • reduzieren
 • reduziertest
 • reduzierten
 • reduziere
cut
 • cut
 • cut
 • cut
 • cut
 • cut
verkürzen
 • verkürzt
 • verkürzt
 • verkürzen
 • verkürztest
 • verkürzten
 • verkürz(e)
tocut(v)[size]
 • cut
 • cut
 • cut
 • cut
 • cut
verringern(v)[size]
 • verringert
 • verringern
 • verringerst
 • verringertest
 • verringerten
 • verring(e)re
tocut(v)[hair]
 • cut
 • cut
 • cut
 • cut
 • cut
abschneiden(v)[hair]
 • abgeschnitten
 • schneiden ab
 • schneidest ab
 • schnitten ab
 • schnitt(e)st ab
 • schneid(e) ab
tocut(v)[nail]
 • cut
 • cut
 • cut
 • cut
 • cut
abschneiden(v)[nail]
 • abgeschnitten
 • schneiden ab
 • schneidest ab
 • schnitten ab
 • schnitt(e)st ab
 • schneid(e) ab
cut Abheben
tocut(v)[games - cards]
 • cut
 • cut
 • cut
 • cut
 • cut
abnehmen(v)[games - cards]
 • abgenommen
 • nehmen ab
 • nimmst ab
 • nahmen ab
 • nahmst ab
 • nimm ab
cut
 • cut
 • cut
 • cut
 • cut
 • cut
beschneiden
 • beschnitten
 • beschneiden
 • beschneidest
 • beschnitten
 • beschnitt(e)st
 • beschneid(e)
tocut(v)
 • cut
 • cut
 • cut
 • cut
 • cut
beschneiden(v)
 • beschnitten
 • beschneiden
 • beschneidest
 • beschnitten
 • beschnitt(e)st
 • beschneid(e)
cut Reduzierung{f}

ENDETranslations for bikini

bikini(n) Bikini(n){m}
bikini(n)[bathing suit] Bikini(n){m}[bathing suit]
bikini(n)[clothing - woman] Bikini(n){m}[clothing - woman]
bikini Zweiteiler(adj n)