Search term hot wire has 7 results

EN DE Translations for hot

hot (a) [argument] polemisch (a) [argument]
hot (a) [argument] strittig (a) [argument]
hot (a) [argument] umstritten (a) [argument]
hot warm
hot scharf
hot (a) scharf (a)
hot erbittert
hot (a) [news] brühwarm (a) [news]
hot (a) heiß (a)
hot (a) [temperature] heiß (a) [temperature]

EN DE Translations for wire

wire Leitung {f}
wire (v) Leitung (v) {f}
wire Ader {f}
wire (n) Ader (n) {f}
wire (v) Ader (v) {f}
wire
 • wired
 • wire
 • wire
 • wired
 • wired
beschalten
 • beschaltet
 • beschaltest
 • beschalten
 • beschaltetest
 • beschalteten
 • beschalte
wire (v)
 • wired
 • wire
 • wire
 • wired
 • wired
beschalten (v)
 • beschaltet
 • beschaltest
 • beschalten
 • beschaltetest
 • beschalteten
 • beschalte
wire
 • wired
 • wire
 • wire
 • wired
 • wired
überweisen
 • überwiesen
 • überweist
 • überweisen
 • überwiesest
 • überwiesen
 • überweis(e)
wire Bügel {m}
wire Leiter {f}