Search term illustration has 16 results
EN English DE German
illustration (n) Abbildung (n) {f}
illustration (n) [books] Abbildung (n) {f} [books]
illustration (n) Bild (n) {n}
illustration (n) Illustration (n) {f}
illustration (n) [action] Illustration (n) {f} [action]
EN English DE German
illustration (n) [general] Illustration (n) {f} [general]
illustration (n) [action] Illustrieren (n) {n} [action]
illustration (n) [action] Veranschaulichung (n) {f} [action]
illustration (n) [general] Veranschaulichung (n) {f} [general]
illustration Bebilderung
illustration Figur {f}
EN Synonyms for illustration DE Translations
representation [fine arts] framställning (u)
painting [fine arts] målning (u)
portrayal [fine arts] bild (u)
description [fine arts] bild (u)
modeling [fine arts] modellerande
shaping [fine arts] utformning (u)
art [fine arts] konst (u)
sample [example] prova
case [example] mål {n}
specimen [example] prov {n}
citation [example] citat {n}
instance [example] exempel {n}
depiction [representation] bild (u)
drawing [representation] uttag {n}
design [representation] planera
picture [representation] bild (u)
explication [explanation] utläggning (u)
example [explanation] illustration (u)
elucidation [explanation] utläggning (u)
comparison [explanation] jämförelse (u)
DE German EN English
Illustration (n) [allgemein] {f} example (n) [allgemein]
Illustration (n) [Darstellung] {f} illustration (n) [Darstellung]
Illustration (n) {f} illustration (n)
Illustration (n) [Akt] {f} illustration (n) [Akt]
Illustration (n) [allgemein] {f} illustration (n) [allgemein]

German English translations