Search term inspect has 18 results
EN English DE German
inspect (v) [examine]
 • inspected
 • inspect
 • inspect
 • inspected
 • inspected
überprüfen (v) [examine]
 • überprüft
 • überprüfen
 • überprüfst
 • überprüften
 • überprüftest
 • überprüf(e)
inspect prüfen (Sichtprüfung)
inspect
 • inspected
 • inspect
 • inspect
 • inspected
 • inspected
einsehen
 • eingesehen
 • sehen ein
 • siehst ein
 • sahen ein
 • sahst ein
 • sieh ein
inspect (v) [surveying] den Zustand untersuchen (v) [surveying]
inspect (v) [surveying]
 • inspected
 • inspect
 • inspect
 • inspected
 • inspected
inspizieren (v) [surveying]
 • inspiziert
 • inspizierst
 • inspizieren
 • inspizierten
 • inspiziertest
 • inspiziere
EN English DE German
inspect (v) [surveying]
 • inspected
 • inspect
 • inspect
 • inspected
 • inspected
kontrollieren (v) [surveying]
 • kontrolliert
 • kontrollierst
 • kontrollieren
 • kontrolliertest
 • kontrollierten
 • kontrolliere
inspect (v) [examine]
 • inspected
 • inspect
 • inspect
 • inspected
 • inspected
kontrollieren (v) [examine]
 • kontrolliert
 • kontrollierst
 • kontrollieren
 • kontrolliertest
 • kontrollierten
 • kontrolliere
inspect (v)
 • inspected
 • inspect
 • inspect
 • inspected
 • inspected
kontrollieren (v)
 • kontrolliert
 • kontrollierst
 • kontrollieren
 • kontrolliertest
 • kontrollierten
 • kontrolliere
inspect (v) [general]
 • inspected
 • inspect
 • inspect
 • inspected
 • inspected
besichtigen (v) [general]
 • besichtigt
 • besichtigst
 • besichtigen
 • besichtigtest
 • besichtigten
 • besichtig(e)
inspect
 • inspected
 • inspect
 • inspect
 • inspected
 • inspected
abnehmen
 • abgenommen
 • nimmst ab
 • nehmen ab
 • nahmst ab
 • nahmen ab
 • nimm ab
inspect (v)
 • inspected
 • inspect
 • inspect
 • inspected
 • inspected
nachprüfen (v)
 • nachgeprüft
 • prüfen nach
 • prüfst nach
 • prüftest nach
 • prüften nach
 • prüf(e) nach
inspect
 • inspected
 • inspect
 • inspect
 • inspected
 • inspected
nachprüfen
 • nachgeprüft
 • prüfen nach
 • prüfst nach
 • prüftest nach
 • prüften nach
 • prüf(e) nach
inspect (v)
 • inspected
 • inspect
 • inspect
 • inspected
 • inspected
nachsehen (v)
 • nachgesehen
 • sehen nach
 • siehst nach
 • sahst nach
 • sahen nach
 • sieh nach
inspect
 • inspected
 • inspect
 • inspect
 • inspected
 • inspected
nachsehen
 • nachgesehen
 • sehen nach
 • siehst nach
 • sahst nach
 • sahen nach
 • sieh nach
inspect
 • inspected
 • inspect
 • inspect
 • inspected
 • inspected
ansehen
 • angesehen
 • sehen an
 • siehst an
 • sahst an
 • sahen an
 • sieh an
inspect
 • inspected
 • inspect
 • inspect
 • inspected
 • inspected
untersuchen
 • untersucht
 • untersuchst
 • untersuchen
 • untersuchtest
 • untersuchten
 • untersuch(e)
inspect (v) [food]
 • inspected
 • inspect
 • inspect
 • inspected
 • inspected
prüfen (v) [food]
 • geprüft
 • prüfen
 • prüfst
 • prüftest
 • prüften
 • prüf(e)
inspect (v)
 • inspected
 • inspect
 • inspect
 • inspected
 • inspected
prüfen (v)
 • geprüft
 • prüfen
 • prüfst
 • prüftest
 • prüften
 • prüf(e)
EN Synonyms for inspect DE Translations
check [examine] sprawdzać
audit [examine] audyt
examine [activity] obejrzeć (siehe oglšdać)
search [activity] poszukiwać
nose [activity] dziób {m}
analyse [examine minutely] analizować
abridge [supervise communications] skracać
oversee [supervise communications] nadzorować
watch [guard] wachta {f}
police [guard] policja {f}
monitor [guard] nadzorować
study [look at] badać
survey [look at] nadzór {m}
observe [look at] obserwować
regard [look at] wzgląd {m}
mark [watch] odnotować
note [watch] odnotować
view [watch] widok {m}
scan [scrutinize] skanować
superintend [supervise] nadzorować