Search term Java Sea has one result
Jump to
EN English DE German
Java Sea Javasee

EN DE Translations for java

EN DE Translations for sea

sea Plombe (f)
sea (n) Meer (n) {n}
sea (n) [general] Meer (n) {n} [general]
sea Ozean {m}
sea See {m}