Search term Konkurrenz has 18 results
DE German EN English
Konkurrenz {f} competitor
Konkurrenz (n) {f} competitor (n)
Konkurrenz (n) {f} competition (n)
Konkurrenz (n) [Situation] {f} competition (n) [Situation]
Konkurrenz (n) [Wettbewerb] {f} competition (n) [Wettbewerb]
DE German EN English
Konkurrenz (n) [action of competing] {f} competition (n) [action of competing]
Konkurrenz (n) [allgemein] {f} competition (n) [allgemein]
Konkurrenz (n) [Konkurrent] {f} competitors (n) [Konkurrent]
Konkurrenz {f} competitors
Konkurrenz (n) [allgemein] {f} rivalry (n) [allgemein]
Konkurrenz (n) [Handel] {f} opposition (n) [Handel]
Konkurrenz (n) [Wettbewerb] {f} effort to excel (n) [Wettbewerb]
Konkurrenz (n) [Wettbewerb] {f} emulation (n) [Wettbewerb]
Konkurrenz {f} rival
Konkurrenz {f} rivals
Konkurrenz {f} contest
Konkurrenz {f} concurrence
Konkurrenz {f} (Mitbewerber) competitor; (Wettbewerb) competition

German English translations