Search term lager has 56 results
ENEnglishDEGerman
lager Lager{n}
lager(n)[alcoholic beverages] Lagerbier(n){n}[alcoholic beverages]
lager helles Bier
DEGermanENEnglish
Lager(n)[militärisch]{n} camp(n)[militärisch]
Lager(n)[militärisch]{n} encampment(n)[militärisch]
Lager(n)[Handel]{n} stockroom(n)[Handel]
Lager(n)[Tiere]{n} lair(n)[Tiere]
Lager(n)[Gebäude]{n} repository(n)[Gebäude]
Lager(n)[Handel]{n} depot(n)[Handel]
Lager(n)[Waren]{n} store(n)[Waren]
Lager(n)[Handel]{n} store(n)[Handel]
Lager(n)[Waren]{n} storage space(n)[Waren]
Lager(n)[Waren]{n} storage room(n)[Waren]
Lager(n)[Waren]{n} storeroom(n)[Waren]
Lager(n)[Waren]{n} storage(n)[Waren]
Lager(n){n} bearing(n)
Lager(n)[mechanisch]{n} bearing(n)[mechanisch]
Lager(n){n} deposit(n)
Lager(n)[Handel]{n} warehouse(n)[Handel]
Lager(n)[Waren]{n} warehouse(n)[Waren]
Lager(n){n} warehouse(n)
Lager{n} lager
Lager{n} store-room
Lager{n} abutment
Lager{n} seam
Lager{n} dumps
Lager{n} storage facility
Lager{n} warehousing facility
Lager{n} dump
Lager{n} stores
Lager{n} bearings
Lager{n} houseroom
Lager{n} store-house
Lager{n} (Halterung) bearing; (Maschinenelement) bearing; (Vorräte) supplies; (Waren) warehouse
Lager{n} resting place
Lager{n} tank farm
Lager{n} stockrooms
Lager{n} storehouses
Lager{n} natural gas)
Lager{n} couch
Lager{n} deposit
Lager{n} layer
Lager{n} stock
Lager(n)[room used for storage]{n} storeroom(n)[room used for storage]
Lager{n} support
Lager{n} arsenal
Lager{n} bed
Lager{n} camp
Lager{n} bivouac
Lager{n} depository
Lager{n} storehouse
Lager(n)[building for keeping goods of any kind]{n} storehouse(n)[building for keeping goods of any kind]
Lager(n v)[A place for storing large amounts of products]{n} warehouse(n v)[A place for storing large amounts of products]
Lager{n} stratum
Lager{n} cot
Lager{n} cache

German English translations

DESynonyms for lagerENTranslations
Habe[Grundstock]fpossessions
Bestand[Grundstock]m(mstock
Grundlage[Grundstock]fsubstratum
Masse[Grundstock]fherd
Güter[Grundstock]n(n/plsupplies
Reserve[Grundstock]freserves
Schatz[Grundstock]mtreasury
Fonds[Grundstock]mfund
Reservoir[Grundstock]mcatchment
Inventar[Grundstock]ninventory
Fundus[Grundstock]mfundus
Fortdauer[Grundstock]fcontinuance
Rücklage[Grundstock]freserve
Bestandsmasse[Grundstock]stock
Camp[Ferienlager](nCamp
Ansatz[Fettpolster]mapproach
Fettgewebe[Fettpolster]nfatty tissue
Schloss[Besitz]nlock
Besitz[Besitz]mholdings
Geld[Besitz]nbread