Search term Leute has 7 results
DE German EN English
Leute (n) [allgemein] folks (n) [allgemein]
Leute (n) people (n)
Leute (n) [Gruppe] people (n) [Gruppe]
Leute (n) [allgemein] people (n) [allgemein]
Leute gentry
DE German EN English
Leute folk
Leute d00ds

German English translations

DE Synonyms for leute EN Translations
Angestellte [Dienstboten] m werknemer {m}
Hausangestellte [Dienstboten] m dienstbode {m}
Personal [Dienstboten] n personeel {n}
Dienstbote [Dienstboten] m dienaar {m}
Gesellschaft [Allgemeinheit] f gezelschap {n}
Volk [Allgemeinheit] n volk {n}
Menge [Allgemeinheit] f aantal {n}
Kategorie [Allgemeinheit] f geleding
Gemeinschaft [Allgemeinheit] f publiek {n}
Team [Allgemeinheit] n team {n}
Community [Allgemeinheit] (n gemeenschap {f}
klasse [Allgemeinheit] prima
Einheit [Ganze] f eenheid {f}
Umwelt [Ganze] f milieu {n}
Publikum [Ganze] n publiek {n}
Gesamtheit [Ganze] f geheel {n}
Organismus [Ganze] m organisme {n}
Komplex [Ganze] m complex {n}
Allgemeinheit [Ganze] f algemeenheid {f}
Vollständigkeit [Ganze] f volledigheid {f}