Search term look for applause has 2 results
Jump to

EN DE Translations for look

look (n) Schau (n) {f}
to look (v)
 • looked
 • look
 • look
 • looked
 • looked
aussehen (v)
 • ausgesehen
 • siehst aus
 • sehen aus
 • sahst aus
 • sahen aus
 • sieh aus
to look (v) [appearance]
 • looked
 • look
 • look
 • looked
 • looked
aussehen (v) [appearance]
 • ausgesehen
 • siehst aus
 • sehen aus
 • sahst aus
 • sahen aus
 • sieh aus
look Anschein {m}
look Anblick {m}
look Gesicht {n}
look (n) [face] Gesichtsausdruck (n) {m} [face]
look Aussehen {n}
look (n) Aussehen (n) {n}
to look (v)
 • looked
 • look
 • look
 • looked
 • looked
schauen (v)
 • geschaut
 • schaust
 • schauen
 • schautest
 • schauten
 • schau(e)

EN DE Translations for for

for (o) [general] zu (o) [general]
for als
for (conj prep) [because] da (conj prep) [because]
for (o) [reason] da (o) [reason]
for (o) [reason] da einmal (o) [reason]
for (o) [general] denn (o) [general]
for (o) [reason] denn (o) [reason]
for (o) [reason] nämlich (o) [reason]
for (o) [reason] wegen (o) [reason]
for (v) weil (v)

EN DE Translations for applause

applause (n) Applaus (n) {m}
applause (n) [general] Applaus (n) {m} [general]
applause (n) [general] Klatschen (n) {n} [general]
applause (n) [general] Ovation (n) {f} [general]
applause Begeisterung {f}
applause Beifall (m)
applause (n) Beifall (n) (m)
applause Händeklatschen {n}