Search term Otto Fritz Meyerhof has 2 results

EN DE Translations for otto

EN DE Translations for fritz

Fritz (n proper) Fritz {m}

DE EN Translations for otto

Otto (v) [männlicher Vorname] Otto (v) [männlicher Vorname]
Otto whopper (informal)
Otto John Hancock
Otto boomer

DE EN Translations for fritz

Fritz (n) [Vorname] {m} Fred (n) [Vorname]
Fritz {m} Fritz (n proper)