Search term quälen has 22 results
DEGermanENEnglish
quälen(n)
 • gequält
 • quälst
 • quälen
 • quältest
 • quälten
 • quäle
overstress(n)
 • overstressed
 • overstress
 • overstress
 • overstressed
 • overstressed
quälen(v)[Benehmen]
 • gequält
 • quälst
 • quälen
 • quältest
 • quälten
 • quäle
provoke(v)[Benehmen]
 • provoked
 • provoke
 • provoke
 • provoked
 • provoked
quälen(v)[Benehmen]
 • gequält
 • quälst
 • quälen
 • quältest
 • quälten
 • quäle
badger(v)[Benehmen]
 • badgered
 • badger
 • badger
 • badgered
 • badgered
quälen(v)[Benehmen]
 • gequält
 • quälst
 • quälen
 • quältest
 • quälten
 • quäle
harass(v)[Benehmen]
 • harassed
 • harass
 • harass
 • harassed
 • harassed
quälen(v)[Benehmen]
 • gequält
 • quälst
 • quälen
 • quältest
 • quälten
 • quäle
torment(v)[Benehmen]
 • tormented
 • torment
 • torment
 • tormented
 • tormented
DEGermanENEnglish
quälen(v)[Schmerz]
 • gequält
 • quälst
 • quälen
 • quältest
 • quälten
 • quäle
torment(v)[Schmerz]
 • tormented
 • torment
 • torment
 • tormented
 • tormented
quälen(v)[gefühlsbetonter Zustand]
 • gequält
 • quälst
 • quälen
 • quältest
 • quälten
 • quäle
torment(v)[gefühlsbetonter Zustand]
 • tormented
 • torment
 • torment
 • tormented
 • tormented
quälen(v)[gefühlsbetonter Zustand]
 • gequält
 • quälst
 • quälen
 • quältest
 • quälten
 • quäle
afflict(v)[gefühlsbetonter Zustand]
 • afflicted
 • afflict
 • afflict
 • afflicted
 • afflicted
quälen(v)[Schmerz]
 • gequält
 • quälst
 • quälen
 • quältest
 • quälten
 • quäle
rack(v)[Schmerz]
 • racked
 • rack
 • rack
 • racked
 • racked
quälen(v)[Benehmen]
 • gequält
 • quälst
 • quälen
 • quältest
 • quälten
 • quäle
bait(v)[Benehmen]
 • baited
 • bait
 • bait
 • baited
 • baited
quälen(v)[Schwierigkeiten]
 • gequält
 • quälst
 • quälen
 • quältest
 • quälten
 • quäle
plague(v)[Schwierigkeiten]
 • plagued
 • plague
 • plague
 • plagued
 • plagued
quälen(v)[allgemein]
 • gequält
 • quälst
 • quälen
 • quältest
 • quälten
 • quäle
tantalize(v)[allgemein]
 • tantalized
 • tantalize
 • tantalize
 • tantalized
 • tantalized
quälen(v) put about(v)
quälen(v)
 • gequält
 • quälst
 • quälen
 • quältest
 • quälten
 • quäle
harry(v)
 • harried
 • harry
 • harry
 • harried
 • harried
quälen(v)
 • gequält
 • quälst
 • quälen
 • quältest
 • quälten
 • quäle
torture(v)
 • tortured
 • torture
 • torture
 • tortured
 • tortured
quälen tantalise
quälen (Motor) overstress
quälen
 • gequält
 • quälst
 • quälen
 • quältest
 • quälten
 • quäle
smite
 • smitten
 • smite
 • smite
 • smote
 • smote
quälen
 • gequält
 • quälst
 • quälen
 • quältest
 • quälten
 • quäle
tease
 • teased
 • tease
 • tease
 • teased
 • teased
quälen
 • gequält
 • quälst
 • quälen
 • quältest
 • quälten
 • quäle
excruciate
 • excruciated
 • excruciate
 • excruciate
 • excruciated
 • excruciated
quälen
 • gequält
 • quälst
 • quälen
 • quältest
 • quälten
 • quäle
niggle
 • niggled
 • niggle
 • niggle
 • niggled
 • niggled
quälen
 • gequält
 • quälst
 • quälen
 • quältest
 • quälten
 • quäle
toil
 • toiled
 • toil
 • toil
 • toiled
 • toiled

German English translations

DESynonyms for quälenENTranslations
schrecken[Angst machen]daunting
bedrohen[Angst machen]use threats against
ängstigen[Angst machen]feel anxious
verstören[Angst machen]disturb
bange machen[Angst machen]upset
beängstigen[Angst machen]frighten
Furcht einflößen[Angst machen]awe
Angst einjagen[Angst machen]scare
verängstigen[Angst machen]cow
treffen[anpöbeln]pick s.b. up
drängen[anpöbeln]scramble
bemühen[anpöbeln](sichendeavor
stören[anpöbeln]disquiet
aufhalten[anpöbeln]halt
verletzen[anpöbeln]get injured
angreifen[anpöbeln]attack
reizen[anpöbeln]atttract
anschlagen[anpöbeln]strike
plagen[anpöbeln]plague
ärgern[anpöbeln](sicheat away