Search term relative power level has 2 results
Jump to

ENDETranslations for relative

ENDETranslations for power

power Leistung{f}
power(n) Leistung(n){f}
power
 • powered
 • power
 • power
 • powered
 • powered
antreiben
 • angetrieben
 • treibst an
 • treiben an
 • triebst an
 • trieben an
 • treib(e) an
power Strom{m}
power(n) Kraft(n){f}
power(n)[military] Kraft(n){f}[military]
power(n)[physical] Kraft(n){f}[physical]
power(n) Macht(n){f}
power(n)[military] Macht(n){f}[military]
power(n)[politics] Macht(n){f}[politics]

ENDETranslations for level

level
 • level(l)ed
 • level
 • level
 • level(l)ed
 • level(l)ed
ausgleichen
 • ausgeglichen
 • gleichst aus
 • gleichen aus
 • glichst aus
 • glichen aus
 • gleich(e) aus
level bündig
level Protokollschicht
level(v) Protokollschicht(v)
level Ebene{f}
level(n) Ebene(n){f}
level(v) Ebene(v){f}
level(a)[position] flach(a)[position]
level(a)[surface] flach(a)[surface]
level
 • level(l)ed
 • level
 • level
 • level(l)ed
 • level(l)ed
angleichen
 • angeglichen
 • gleichst an
 • gleichen an
 • glichst an
 • glichen an
 • gleich(e) an