Search term Santo Domingo de Silos Abbey has one result
Jump to

EN DE Translations for de

EN DE Translations for silos

EN DE Translations for abbey

abbey (n) Abtei (n) {f}
abbey (n) [building] Abtei (n) {f} [building]
abbey Stift {n}
abbey Kloster {n}
abbey Klosterkirche {f}
abbey (n) [church of a monastery] Klosterkirche (n) {f} [church of a monastery]
abbey Stiftskirche
abbey Abteikirche