Search term schlau has 59 results
DE German EN English
schlau (a) [Benehmen] slick (a) [Benehmen]
schlau (a) [Benehmen] designing (a) [Benehmen]
schlau (a) [Benehmen] deceitful (a) [Benehmen]
schlau (a) [Benehmen] tricky (a) [Benehmen]
schlau (a) [Person] unreliable (a) [Person]
DE German EN English
schlau (a) [Person] dishonest (a) [Person]
schlau (a) [Antwort] sophisticated (a) [Antwort]
schlau (a) [Benehmen] wily (a) [Benehmen]
schlau (a) [Benehmen] canny (a) [Benehmen]
schlau (a) [Benehmen] shrewd (a) [Benehmen]
schlau (a) [Antwort] shrewd (a) [Antwort]
schlau (a) [Benehmen] astute (a) [Benehmen]
schlau (a) [Benehmen] cunning (a) [Benehmen]
schlau (a) [Benehmen] guileful (a) [Benehmen]
schlau (a) [Benehmen] crafty (a) [Benehmen]
schlau (a) [Benehmen] knowing (a) [Benehmen]
schlau (a) [umgangssprachlich] clever (a) [umgangssprachlich]
schlau (a) [umgangssprachlich] smart (a) [umgangssprachlich]
schlau (a) [Benehmen] clever (a) [Benehmen]
schlau (a) [Antwort] clever (a) [Antwort]
schlau (a) [Antwort] smart (a) [Antwort]
schlau (a) [Weg] sly (a) [Weg]
schlau (a) [Benehmen] sly (a) [Benehmen]
schlau slyly
schlau shrewdly
schlau artfully
schlau cagily
schlau foxy
schlau cannily
schlau craftily
schlau vulpinely
schlau cleverly
schlau cunningly
schlau foxily
schlau heady
schlau shiftily
schlau slily
schlau smartly
schlau cutely
schlau headily
schlau parlously
schlau wise (arch.)
schlau sharp
schlau wide
schlau delicate
schlau (adj) [mentally quick or sharp] clever (adj) [mentally quick or sharp]
schlau (adj) [artful, tricky or cunning] shrewd (adj) [artful, tricky or cunning]
schlau neat
schlau (adj) [sly, cunning] wily (adj) [sly, cunning]
schlau shifty
schlau vulpine
schlau artful
schlau (adj adv) [artfully cunning; secretly mischievous; wily] sly (adj adv) [artfully cunning; secretly mischievous; wily]
schlau (adj) [cunning, wily] crafty (adj) [cunning, wily]
schlau deep
schlau cute
schlau cagey
schlau savvy
schlau parlous

German English translations