Search term sperren has 10 results
DE German EN English
sperren (n) lockout (n)
sperren (v)
 • gesperrt
 • sperrst
 • sperren
 • sperrtest
 • sperrten
 • sperr(e)
lock (v)
 • locked
 • lock
 • lock
 • locked
 • locked
sperren (v) [Person]
 • gesperrt
 • sperrst
 • sperren
 • sperrtest
 • sperrten
 • sperr(e)
suspend (v) [Person]
 • suspended
 • suspend
 • suspend
 • suspended
 • suspended
sperren (v)
 • gesperrt
 • sperrst
 • sperren
 • sperrtest
 • sperrten
 • sperr(e)
disable (v)
 • disabled
 • disable
 • disable
 • disabled
 • disabled
sperren (n) cut-off (n)
DE German EN English
sperren (n) letterspace (n)
sperren (v)
 • gesperrt
 • sperrst
 • sperren
 • sperrtest
 • sperrten
 • sperr(e)
block (v)
 • blocked
 • block
 • block
 • blocked
 • blocked
sperren (n)
 • gesperrt
 • sperrst
 • sperren
 • sperrtest
 • sperrten
 • sperr(e)
block (n)
 • blocked
 • block
 • block
 • blocked
 • blocked
sperren
 • gesperrt
 • sperrst
 • sperren
 • sperrtest
 • sperrten
 • sperr(e)
inhibit
 • inhibited
 • inhibit
 • inhibit
 • inhibited
 • inhibited
sperren disenable

German English translations