Search term straighten out has 11 results
ENEnglishDEGerman
straighten out(v)[problem] klären(v)[problem]
straighten out(v)[problem] lösen(v)[problem](sich)
straighten out(v)[problem] in Ordnung bringen(v)[problem]
straighten out(v)[object] gerade biegen(v)[object]
straighten out(v)[general] gerade werden(v)[general]

ENDETranslations for straighten

straighten
 • straightened
 • straighten
 • straighten
 • straightened
 • straightened
richten
 • gerichtet
 • richten
 • richtest
 • richteten
 • richtetest
 • richte
tostraighten(v)
 • straightened
 • straighten
 • straighten
 • straightened
 • straightened
richten(v)
 • gerichtet
 • richten
 • richtest
 • richteten
 • richtetest
 • richte
straighten
 • straightened
 • straighten
 • straighten
 • straightened
 • straightened
anrichten
 • angerichtet
 • richten an
 • richtest an
 • richteten an
 • richtetest an
 • richte an
straighten(v)
 • straightened
 • straighten
 • straighten
 • straightened
 • straightened
anrichten(v)
 • angerichtet
 • richten an
 • richtest an
 • richteten an
 • richtetest an
 • richte an
straighten
 • straightened
 • straighten
 • straighten
 • straightened
 • straightened
glätten
 • geglättet
 • glätten
 • glättest
 • glättetest
 • glätteten
 • glätte
tostraighten(v)[general]
 • straightened
 • straighten
 • straighten
 • straightened
 • straightened
geraderücken(v)[general]
 • geradegerückt
 • rückst gerade
 • rücken gerade
 • rückten gerade
 • rücktest gerade
 • rück(e) gerade
tostraighten(v)[object] gerade biegen(v)[object]
tostraighten(v)[general] gerade werden(v)[general]
tostraighten(v)[general]
 • straightened
 • straighten
 • straighten
 • straightened
 • straightened
zurechtrücken(v)[general]
 • zurechtgerückt
 • rückst zurecht
 • rücken zurecht
 • rücktest zurecht
 • rückten zurecht
 • rück(e) zurecht
straighten gerade machen

ENDETranslations for out

ENSynonyms for straighten outDETranslations
resolve[iron out]entschließen (sich)
settle[iron out]einigen (sich)
come to terms[iron out]sich abgefunden
solve[iron out]bewältigen
compromise[iron out]Vergleich{m}