Search term take out has 17 results
EN English DE German
take out herausnehmen
take out (v) [slang: to kill or destroy] kaltmachen (v) [slang: to kill or destroy]
take out abtrennen
take out (v) [dentistry] ziehen (v) [dentistry]
take out (v) ausmachen (v)
take out (v) [dentistry] extrahieren (v) [dentistry]
take out (v) [person] ausführen (v) [person]
take out (v) [dog] ausführen (v) [dog]
take out entfernen
take out (v) [dog] führen (v) [dog]
take out (v) [banking] abheben (v) [banking]
take out aufbrechen

EN DE Translations for take

to take (v) [take down]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
notieren (v) [take down]
 • notiert
 • notieren
 • notierst
 • notierten
 • notiertest
 • notiere
to take (v) [general]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
packen (v) [general] (sich)
 • gepackt
 • packen
 • packst
 • packten
 • packtest
 • pack(e)
take
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
wegnehmen
 • weggenommen
 • nimmst weg
 • nehmen weg
 • nahmen weg
 • nahmst weg
 • nimm weg
take Einstellung {f}
take
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
ziehen
 • gezogen
 • ziehen
 • ziehst
 • zogst
 • zogen
 • ziehe
take
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
ablegen
 • abgelegt
 • legen ab
 • legst ab
 • legten ab
 • legtest ab
 • leg(e) ab
to take (v)
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
ablegen (v)
 • abgelegt
 • legen ab
 • legst ab
 • legten ab
 • legtest ab
 • leg(e) ab
to take (v) [accept]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
empfangen (v) [accept]
 • empfangen
 • empfängst
 • empfangen
 • empfingst
 • empfingen
 • empfang(e)
to take (v) [objects]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
mitnehmen (v) [objects]
 • mitgenommen
 • nimmst mit
 • nehmen mit
 • nahmst mit
 • nahmen mit
 • nimm mit
to take (v) [person]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
mitnehmen (v) [person]
 • mitgenommen
 • nimmst mit
 • nehmen mit
 • nahmst mit
 • nahmen mit
 • nimm mit

EN DE Translations for out