Search term Träger has 98 results
DEGermanENEnglish
Träger{m} carrier
Träger(n){m} carrier(n)
Träger(n)[Flugzeugträger]{m} carrier(n)[Flugzeugträger]
Träger{m} support
Träger(n){m} support(n)
DEGermanENEnglish
Träger(n)[Person]{m} bearer(n)[Person]
Träger{m} beam
Träger(n){m} holder(n)
Träger{m} holder
Träger{m} wearer
Träger(n)[main horizontal support in a building]{m} girder(n)[main horizontal support in a building]
Träger(n)[Statik]{m} girder(n)[Statik]
Träger{m} girder
Träger{m} strap
Träger{m} supporter
Träger{m} sponsor
Träger{m} porter
Träger{m} braces
Träger{m} joist
Träger{m} joist
Träger(n)[Kleidung - Frau]{m} shoulder strap(n)[Kleidung - Frau]
Träger(n){m} side rail(n)
Träger(n){m} side member(n)
Träger(n){m} bracket(n)
Träger(n){m} member(n)
Träger(n){m} carrier wave(n)
Träger(a){m} substrate(a)
Träger(n){m} structural beam(n)
Träger(n)[Statik]{m} pillar(n)[Statik]
Träger{m} carrier rocket
Träger{m} stringer
Träger{m} upholder
Träger{m} bearers
Träger{m} carriers
Träger{m} flattop
Träger{m} movers
Träger{m} atlas vertebra
Träger{m} porters
Träger{m} girders
Träger{m} wearers
Träger{m} sustainer
Träger{m} stretcher-bearer(n)
Träger{m} removal men
Träger{m} member, structural beam, support;(Aufhängung) bracket ; (Längstträger) side rail, side member
Träger{m} supporting substance
Träger{m} sustainedly
Träger{m} carrier vehicle
Träger{m} support material
Träger{m} substrate material
Träger{m} sponsoring body
Träger{m} frequency carrier
Träger{m} frequency channel
Träger{m} carier
Träger{m} first vertebra
Träger{m} removal man
Träger{m} 1st vertebra
Träger{m} supporting beams
Träger{m} supporting beam
Träger{m} launcher vehicle
Träger{m} supporting material
Träger{m} carrier material
Träger{m} responsible bodies
Träger{m} responsible body
Träger{m} launch vehicle
Träger{m} suspenders
Träger{m} back
Träger{m} base material
Träger{m} member
Träger{m} bracket
Träger{m} rail
Träger{m} tone
Träger{m} vehicle
Träger{m} medium
Träger{m} booster
Träger{m} mount(arch.)
Träger{m} backing
Träger{m} base
Träger{m} slide
Träger{m} atlas
Träger{m} upright
Träger{m} agency
Träger{m} vehicles
Träger{m} trustees
Träger{m} supports
Träger{m} straps
Träger{m} beams
Träger{m} audio oscillator
Träger{m} structural beam
Träger{m} cowl
Träger{m} suspender
Träger{m} garters
Träger{m} carrier signal
Träger{m} cropper
Träger{m} substrate
Träger{m} vector
Träger{m} garter
Träger{m} pallbearer
Träger{m} mover

German English translations

DESynonyms for trägerENTranslations
Balken[Pfeiler]mbar
Säule[Pfeiler]fpillar
Mast[Pfeiler]mpylon
Stütze[Pfeiler]fstanchion
Stange[Pfeiler]fopen-wire pole
Pfahl[Pfeiler]mstake
Pfosten[Pfeiler]mjambe
Strebe[Pfeiler]fstrut
Pilaster[Pfeiler]mpilaster
Anker[Pfeiler]manchor
Poller[Pfeiler]mbollard
Pflock[Pfeiler]mpeg
Steher[Pfeiler]mstayer
Tragstütze[Pfeiler]support
Stützpfosten[Pfeiler]mstrut
Basis[Stützpunkt]ffoundation
Kastell[Stützpunkt]ncastle
Stützpunkt[Stützpunkt]mterminal point
Ursprung[Stützpunkt]morigin
Absatz[Mauervorsprung]mparagraph