Search term unterwegs has 15 results

German English translations

DESynonyms for unterwegsENTranslations
fort[auswärts]vidare
weg[fort]åt sidan
hin[fort]borta
verloren[fort]förlorad
dahin[fort]dit
davon[fort]därav
futsch[fort]slut{n}
hinaus[anderswo]utöver
sonst[anderswo]på ett annat sätt
auseinander[anderswo]isär
anderswo[anderswo]någon annanstans
draußen[anderswo]ute
abwesend[anderswo]tankspritt
ab[anderswo]mer än
auf dem Weg[auf dem Weg]på väg till
auswärts[unterwegs]utanför staden
woanders[nicht daheim]någon annanstans
absent[nicht daheim]frånvarande
nicht vorhanden[nicht daheim]obefintlig
nicht anwesend[nicht daheim]frånvarande