Search term xerox has 3 results
EN English DE German
xerox (v) [photocopier]
 • xeroxed
 • xerox
 • xerox
 • xeroxed
 • xeroxed
kopieren (v) [photocopier]
 • kopiert
 • kopierst
 • kopieren
 • kopiertest
 • kopierten
 • kopiere
xerox (v) [photocopier]
 • xeroxed
 • xerox
 • xerox
 • xeroxed
 • xeroxed
fotokopieren (v) [photocopier]
 • fotokopiert
 • fotokopierst
 • fotokopieren
 • fotokopiertest
 • fotokopierten
 • fotokopiere
DE German EN English
Xerox Xerox