Search term xerox has 5 results
EN English DE German
xerox (v) [photocopier]
 • xeroxed
 • xerox
 • xerox
 • xeroxed
 • xeroxed
kopieren (v) [photocopier]
 • kopiert
 • kopierst
 • kopieren
 • kopierten
 • kopiertest
 • kopiere
xerox (v) [photocopier]
 • xeroxed
 • xerox
 • xerox
 • xeroxed
 • xeroxed
fotokopieren (v) [photocopier]
 • fotokopiert
 • fotokopieren
 • fotokopierst
 • fotokopiertest
 • fotokopierten
 • fotokopiere
xerox
 • xeroxed
 • xerox
 • xerox
 • xeroxed
 • xeroxed
ablichten
 • abgelichtet
 • lichten ab
 • lichtest ab
 • lichtetest ab
 • lichteten ab
 • lichte ab
xerox
 • xeroxed
 • xerox
 • xerox
 • xeroxed
 • xeroxed
xerokopieren
 • xerokopiert
 • xerokopieren
 • xerokopierst
 • xerokopiertest
 • xerokopierten
 • xerokopiere
DE German EN English
Xerox Xerox