Search term zart has 39 results
DE German EN English
zart (a) [Textilien] fine (a) [Textilien]
zart (a) [körperliche Verfassung] frail (a) [körperliche Verfassung]
zart (a) [sanft] mild (a) [sanft]
zart (a) [Textilien] soft (a) [Textilien]
zart (a) [sanft] soft (a) [sanft]
zart (a) [Geschmack] delicate (a) [Geschmack]
zart (a) [Textilien] delicate (a) [Textilien]
zart (a) [körperliche Verfassung] weak (a) [körperliche Verfassung]
zart (a) [sanft] gentle (a) [sanft]
zart (a) [Textilien] silken (a) [Textilien]
zart (a) [Geschmack] dainty (a) [Geschmack]
zart (a) [Textilien] smooth (a) [Textilien]
zart (a) [als angenehm wahrnehmbar] tender (a) [als angenehm wahrnehmbar]
zart (a) [Essen] tender (a) [Essen]
zart petite
zart fragile
zart lily
zart pastel
zart silky
zart subtile
zart vaporous
zart gracile
zart tenderly
zart filmy
zart wispy
zart gossamer
zart gently
zart (adj v n) [fond, loving, gentle, sweet] tender (adj v n) [fond, loving, gentle, sweet]
zart subtle
zart fairy
zart feminine
zart tenuous
zart (adj n) [, ,] flimsy (adj n) [, ,]
zart flimsy
zart sensitive
zart pale
zart mellow
zart graceful
zart nice

German English translations

DE Synonyms for zart EN Translations
leicht [matt] facile
schwach [matt] faible {m}
gedeckt [matt] protégé {m}
blass [matt] pale
verschossen [matt] pâli
modern [aufgeschlossen] contemporain
offen [aufgeschlossen] ouvert
zugänglich [aufgeschlossen] opaque
frisch [aufgeschlossen] frais (mp)
erreichbar [aufgeschlossen] abordable
aufmerksam [aufgeschlossen] attentif
interessiert [aufgeschlossen] intéressée {f}
fix [aufgeschlossen] fixé
engagiert [aufgeschlossen] engagée {f}
geneigt [aufgeschlossen] de biais
gestimmt [aufgeschlossen] enclin
flexibel [aufgeschlossen] flexible
gespannt [aufgeschlossen] tendu
aufgeschlossen [aufgeschlossen] souple
gewandt [aufgeschlossen] talentueux